Erişilebilirlik

Irak'a Dış Borç Affı Yok - 2003-04-14


Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın dün sona eren toplantılarında Irak’ın yeniden yapılandırılması için neler gerektiğinin belirlenmesi ve yoksul ülkelere daha fazla kaynak ayrılması konusunda görüş birliğine varıldı. Bununla birlikte, Irak’ın dış borçlarının silinmesi konusunda ABD'nin getirdiği öneri Rusya, Almanya ve Fransa tarafından kabul edilmedi. Irak’ın dış borçlarından önemli bir bölümü bu üç ülkeye ait.

IMF ve Dünya Bankası, Irak’ın yeniden imarı için yapılması gerekenleri belirlemek üzere önümüzdeki birkaç hafta içinde bu ülkeye bir heyet gönderecek.

İki kredi kurumu, Irak’ın yeniden yapılandırılmasında önemli bir görev almayacaklarını, ancak Irak petrol gelirlerinin yönetimi gibi konularda teknik yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, Irak’ın yeniden imarı için kullanılacak paranın yoksul ülkelere yapılan yardımları olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Wolfensohn, Irak’ın acilen 20 milyar Dolar’a ihtiyacı olduğu yolundaki tahminlere ilişkin görüşlerini ise şöyle dile getirdi: "Hiç kimse bahsedilen 20 milyar Dolar’ın, eğer bu rakam doğruysa, nereden geleceğini açıkca söylemiyor. Bazıları, bu paranın Irak’ın petrol gelirlerinden sağlanacağını, bazıları ise başka ülkeler tarafından karşılanacağını öne sürüyor. Bu konudaki tartışmaların daha başındayız. Ve bu aşamada benim yorum yapmam doğru olmaz."

James Wolfensohn, Dünya Bankası’nın son dönemdeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler de yaptı ve yoksul ülkelere açılan kredilerin arttırıldığını hatırlattı.

Wolfensohn, Bush yönetiminin, dünyanın en yoksul ülkelerine borç olarak verilmek üzere Dünya Bankası fonlarına 100 milyon Dolar’lık bağışta bulunduğunu da kaydetti.

Güney Afrika Maliye Bakanı Trevor Manuel de ek kaynağın Kalkınmada Yeni Afrika Ortaklığı programına katılan yoksul ülkelere ayrılacağını söyledi: "Kalkınmada Yeni Afrika Ortaklığı Programı’na katılanlara ayrılacak paranın miktarı Haziran ayındaki G8 toplantısında ele alınacak. Bu konudaki siyasi kararlılık oldukça güçlü. Bu konunun Irak’ın kısa ve orta vadede yeniden yapılandırılması için gerekli kaynakla doğrudan bir bağlantısı olmayacak."

Dünya Bankası ve IMF’nin haftasonunda yapılan toplantılarında katılımcıların Irak konusunda fazla bir görüş ayrılığına düşmediği görüldü. Bununla birlikte, Irak’ın dış borçlarının silinmesi konusunda ABD'nin getirdiği öneri Rusya, Almanya ve Fransa tarafından kabul edilmedi. Irak’ın dış borçlarından önemli bir bölümü bu üç ülkeye ait.

XS
SM
MD
LG