Erişilebilirlik

IMF Başkanı'ndan Övgü - 2003-04-06


Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Horst Köhler, Türk hükümetinin niyet mektubunu imzalamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, bu gelişmeyi memnunlukla karşıladığını bildirdi. IMF Başkanı, imzalanan mektubun ekonomik programın uygulanmasıyla ilgili ciddi taahhütler içerdiğini söyledi.

IMF Başkanı Köhler’in yazılı açıklaması, imzalanan niyet mektubunu destekleyen güçlü ifadeler taşıyor. Köhler, niyet mektubunun ekonomik programın tüm önemli alanlarında güçlü siyasi taahhütler içerdiğini söylüyor ve bunları 2003 ve ilerki dönemde, Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 6,5’i oranında faiz dışı fazlanın elde edilmesi, kamu maliyesini güçlendirecek önlemlerin alınması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) güçlendirilmesi, KİT’lerdeki atıl istihdamın azaltılması ve özelleştirmenin sürdürülmesi şeklinde sıralıyor.

IMF Başkanı, bu taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesinin istikrarlı bir makro ekonomik ortama katkıda bulunacağı ve temel yapısal reformları güçlendireceği görüşünü savundu. Köhler, bunun doğal bir sonucu olarak da hükümetin enflasyonu düşürme, borçları azaltma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebileceğini kaydetti. “Programın odak noktası, uzun dönemli ekonomik performansı ve büyümeyi sağlamaktır” diyen Köhler Türk hükümetinin, ödemesi yapılmamış olan kredi dilimlerinin, program çerçevesinde yeniden vadelendirilmesi isteğini memnuniyetle kabul ettiklerini belirtti.

Niyet mektubunu, yetkililerin kararlılığını gösteren cesur bir adım olarak niteleyen Köhler, bu taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesiyle, kamu harcamalarının azalacağını ve bunun bir sonucu olarak da Türk ekonomisine duyulan güvenin artacağını kaydetti.

Köhler, niyet mektubunun IMF İcra Direktörleri Kurulu’na iletileceğini ve Kurul yetkililerinin konuyu 18 Nisan’daki toplantısında ele alacağını da bildirdi.

XS
SM
MD
LG