Erişilebilirlik

Kuzey Carolina Üniversitesi Radikalleri Öfkelendirdi - 2002-09-10


ABD’de birçok üniversite, okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine okuma ödevi verir. Yazın okunan kitaplar okulun ilk haftasında tartışılır ve çoğu zaman öğrencilerin araştırmalarına konu olur. Bu yıl Kuzey Carolina Üniversitesi’nin öğrencilerin okuması için Kuran’la ilgili bir kitap seçmesi radikal Hıristiyan grupların sert tepkisine yol açtı.

Kuzey Carolina Üniversitesi yeni öğrencileri için bu yaz farklı bir kitap seçti. 1999 yılında basılan “Kuran’a Yaklaşım” adlı kitabın yazarı, din profesörü Michael Sells. Kitapta önemli ayetlerle ilgili açıklamalar ve içinde ezan seslerinin bulunduğu bir de CD var.

Amerika Aile Derneği ve Aile Politikası Şebekesi adlı iki tutucu Hıristiyan grup Üniversite'nin tercihini derhal eleştirdi, okul yönetimini, çocukları başka bir dine ait kitap okumaya zorlamakla suçladı. Kitabın İslamiyet propogandası yaptığını ileri süren dernek yetkilileri, kitaptaki ayetlerin İslam dinini çok olumlu bir havada göstermek için özel olarak seçilmiş olduğunu da iddia ettiler. İki dernek, Temmuz ayında mahkemeye başvurarak Üniversite’nin tercihi hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınmasını ve öğrencilere başka bir kitap tavsiye edilmesini istedi.

Amerika Aile Derneği’nden Steven Crampton eleştirilerini şöyle özetliyor: "Çocuklara Kuran’ın sadece üçte biri okutuluyor. Seçilen ayetlere baktığımızda hepsinin İslamiyet'in hoşgörü ve barışcı yönleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. İslamiyet'in barışcı olmayan yönleri de var. 11 Eylül saldırıları ışığında İslâm dininin bu taraflarının da ele alınmasını ve tartışılmasını istiyoruz." Bölgedeki federal mahkeme 15 Ağustos’ta iki derneğin yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Kararda, öğrencilerin neyi okuyup neyi okuyamayacaklarına, derneklerin karışamayacağı belirtiliyordu.

“Kuran’a Yaklaşım” adlı kitabın okunmasını şimdilik önleyemeyen Steven Crampton buna rağmen davadan vazgeçmiş değil. Er geç lehte karar çıkacağına inanıyor. Öğrencilerin “Kuran’a Yaklaşım” adlı kitabı kendi başlarına, yani gönüllü olarak okumalarına karşı olmadığını iddia eden Crampton, sorununun kitapla değil Üniversite’yle olduğunu söylüyor.

Amerika Aile Derneği Başkanı'na göre, devlet üniversitesi bir yerde öğrencilere İslamiyeti kabul ettirmeye çalışıyor. Yürütmeyi durdurma kararı almayı reddeden federal mahkemeyi de ağır bir dille eleştiren Steven Crampton, yargı organlarını çifte standart uygulamakla suçlarken şöyle dedi: "Okullarda öğrencilerin kendi başlarına dua etmelerine bile izin vermeyen yargı organları şimdi bir devlet üniversitesine “Kuran okutmanızda sakınca yoktur.” diyor. Bizce bu, dini eğitim demektir ve sözkonusu olan Hirıstiyan kitabı olsaydı hemen durdururlardı."

ABD’de din eğitimi yıllardır tartışılan bir konu ve uzun bir süre daha tartışılacağı anlaşılıyor. Amerikan Anayasası, devletin herhangi bir dini destekleyemeyeceğini yazıyor ve dinle devlet işlerini kesin olarak birbirinden ayırıyor. Örneğin ABD’de çeşitli din ve mezheplere ait sayısız ilkokul, ortaokul ve lise var. Bu paralı okulların resmi okullardan en önemli farkı eğitim buralarda din derslerinin de bulunması. Bu okullarda başka dinler hakkında ders verilse de bu dinler belirli bir mezhebe veya dini inanca dayalı olarak işleniyor. Din derslerinin içeriği, okulun bağlı olduğu din ve mezhep, örneğin Katolik veya Protestan kilisesi tarafından belirleniyor. Gerçi devlet liselerinde de din dersi veriliyor ama dersler daha çok din tarihiyle ilgili.

Kuzey Carolina Üniversitesi Rektörü Profesör James Moeser, öğrenciler için “Kuran’a Yaklaşım” kitabının seçilmesinin İslamiyet propogandası yapmakla ilgisi olmadığını, amacın öğrencilere İslam dini hakkında bilgi vermek olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Dinlerle ilgili araştırma ve çalışmalar yıllardır sosyal bilimler bölümünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Üniversitemizin din ve dinle ilgili derslerinde herhangi bir din reklâmı yapılmıyor. Öğrencilere farklı dinleri tanıtmak, onları düşünmeye teşvik etmek istiyoruz."

Profesör James Moeser, öğrencilere Kuran yerine “Kuran’a Yaklaşım” kitabının okutulduğunu çünki amacın tüm İslamiyeti tanıtmak değil din hakkında genel bilgi vermek olduğunu söylüyor. Moeser şöyle diyor: "Öğrenciler kitabı tartışırken 11 Eylül saldırıları da gündeme geldi. İslami grupların kanlı eylemleriyle kitaptaki ayetler arasında bağ kuramadılar. Ayetlerin bir çoğunu Tevrat ve İncil’deki bölümlere benzettiler, İslamiyet'in din kadar siyasi tarafı da bulunduğunu farkettiler."

Profesör James Moeser, “Kuran’a Yaklaşım” kitabının kamuoyunda yarattığı tartışmayla hedefine ulaştığını söylerken Amerika Aile Derneği Başkanı Steven Crampton, bir üst düzeydeki Federal mahkemenin davaya 6 ay içinde bakacğını umut ediyor.

XS
SM
MD
LG