Erişilebilirlik

Cumhurbaşkanı Sezer Dünya Zirvesi'nde - 2002-09-02


Güney Afrika Devlet Başkanı Thobo Mbeki Johannesburg’daki Dünya Zirvesi’ne katılan liderlerden, global açlık ve çevre konularında çözüm üretmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırmalarını istedi.

187 ülkeden 100 devlet ve hükümet başkanının katıldığı üç gün sürecek zirvenin ilk gününde Mbeki, çevreye en çok zarar verdiklerini söylediği zengin ülkelerin bu çalışmalara öncülük etmesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Tony Blair de, varlıklı ülkelerden pazarlarını, az gelişmiş ülkelerin tarım ürünlerine açmalarını istedi. Blair, ayrıca bütün ülkelere Kyoto anlaşmasını biran önce onaylamaları çağrısında bulundu. Bush Yönetimi Kyoto anlaşmasını imzalamayı reddediyor.

Dünya Zirvesi’nde Amerika’yı Dışişleri Bakanı Colin Powell temsil ediyor. Powell, zirvedeki konuşmasını Çarşamba günü yapacak.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dünya Zirvesinde yaptığı konuşmada, yoksulluğun kaldırılması, ortak çevrenin korunması, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetim hedeflerine ulaşma çabalarının kesintisiz sürdülmesini istedi.

1992 yılında Rio’da alınan kararların geçen 10 yıl içinde sınırlı biçimde yaşama geçirildiğini kaydeden Cumnhurbaşkanı Sezer, küreselleşmenin öncelikli amacının, ülkeler arası gelir dağılımında varolan adaletsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Ülkeler arası gelir uçurumlarının terörün yeşermesi için uygun ortam hazırladığına dikkati çeken Sezer şöyle dedi: "Geçen 10 yıla baktığımızde beklentilerimizin tam olarak karşılanamadığını görüyoruz. Yoksullukla savaşım, gündemimizdeki önceliğini korumaktadır. Kimi uluslarası ve toplumsal kesimleri tehdit eden küreselleşmenin tüm insanlığın yararına sonuçlar verecek biçimde yönlendirilmesi, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın çevrenin korunmasıyla bağlantılı olarak yürütülmesi, ulusal ve uluslararası düzeylerde daha kapsamlı bir işbirliğini ve daha etkili düzenekleri gerektirmektedir. İki yıl önce New York'ta Binyıl Zirvesinde biraraya gelmiş ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, ortak çevremizin korunması, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetişim konularındaki yüklenimlerimizi ortaya koymuştuk."

Türkiye’nin Akdeniz, Karadeniz ve Hazar havzalarının kesiştiği noktada bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sezer, özel koruma gerektiren çevresel birimlere ve zengin bitki örtüsüne sahip Türkiye’nin bu nedenle çevre bilincinin geliştirilmesine özel önem verdiğini söyledi.

Sezer, konuşmasında Kyoto protokolünün küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltılmasında önemli adımlar atılmasına olanak vereceğini hatırlattı ve bu nedenle sanayileşmiş ülkelerin yükümlüklerini yerine getirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

XS
SM
MD
LG