Erişilebilirlik

'Irak Nükleer Silah Edinecek' - 2002-08-20


Irak’ın nükleer silah edinme çabasını sürdürdüğü yolundaki söylentiler, son zamanda Amerikan medyasında geniş yer tuttu. Gazete ve televizyonlar, Irak’ın böyle bir silahı kendisine karşı kullanması halinde İsrail’in, aynı tür silahlarla karşılık vereceği yolundaki haberleri aktardı. Geçen hafta Washington’da, Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve diğer yüksek düzeydeki yetkililerle görüşmeler yapan Irak muhalefet heyetinin sözcülüğünü yapan Irak Meşruti Monarşi Hareketi Lideri Şerif Ali Bin Hüseyin, sorularımızı yanıtladı.

Taçlan Süerdem'in haberi

Washington görüşmelerine, Irak Ulusal Kongresi lideri Ahmet Çelebi’nin yanısıra, Kuzey Irak’taki iki büyük Kürt Partisinin, monarşi yanlılarının ve İslamcı muhalefet grubunun temsilcileri katıldı. Merkezi Londra’daki Irak Meşruti Monarşi Hareketi’nin lideri ve Irak Ulusal Kongresi Başkanlık heyeti üyesi, Şerif Ali Bin El Hüseyin, görüşmelerin sonuçlarını şöyle özetledi: “Bu görüşmelerin başlıca sonucu, Amerika’nın, Irak’ta bir rejim değişikliği gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu ilan etmesi oldu. Amerika bu konuda kararsız olmadığını ve fikrini değiştirmeyeceğini bildirdi. Bir askeri çözümün ne zaman ve nasıl bulunacağına kesin karar verilmiş olmadığı halde, Amerika, demokratik ve hür, uluslar ailesine yeniden katılacak, komşularıyla barış içinde yaşayan bir Irak’ta, hukuka ve halkın isteklerine saygılı bir hükümetin işbaşına gelmesi için çalışacağını açıkça ilan etti.”

Son zamanlarda özellikle Iraklı Kürt grupların, Saddam Hüseyin sonrası dönem için Irak’ta federal devlet sistemi istedikleri, bu federal devletin, Arap ve Kürt kesimleri olmak üzere iki federe devletten oluşmasını önerdikleri yolunda haberler çıkıyor. Muhalefet sözcüsü bu söylentiler hakkında şöyle dedi: “Buna Irak halkının kendisi karar vermelidir. Bir federal hükümetten neyi kastediyoruz? Hukuka, insan haklarına saygılı, demokratik, Türkmenler, Kürtler ve Süryaniler gibi farklı etnik grupların haklarının güvence altında olduğu bir Irak için en uygun sistemin federal sistem olduğu sonucuna varılırsa öyle bir sistem seçilebilir ancak önemli olan, demokratik ve başkenti Bağdat olan bir Irak’ta birliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir sistem kurulmasıdır.”

Washington görüşmeleri sırasında Irak muhalefet heyetinin, Amerikan tarafına, bir askeri müdahaleye giriştiği takdirde Saddam Hüseyin çevresindeki desteğin kısa zamanda dağılacağına dair güvence verdiği bildirildi. Sözcü Şerif Bin Hüseyin bu konuda şöyle konuştu: “Irak’ta rejimi kimse gönüllü olarak desteklemiyor. Herkes Saddam’a başkaldırabilmek için fırsat bekliyor. Ordu, Cumhuriyet Muhafızları dahil olmak üzere, sürekli küçük düşürülüyor. Son yıllarda komşu ülkelerle savaşa zorlandılar ve utanç verici yenilgilere uğradılar. Ordu mensuplarının, Saddam adına ölüme hazır olduğu söylenemez. Bizim ordu mensuplarıyla ve halkla doğrudan temasımız var. Bir askeri eylem olduğu takdirde, bunun kendilerine, rejime başkaldırmak için iyi bir fırsat olacağını söylüyorlar.”

Irak muhalefet sözcüsü Bin El Hüseyin, Irak’ta rejim değşikliğinin uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerektiğini söyledi ve bu görüşünü şöyle açıkladı: “Çünkü Saddam 2-3 yıl içinde nükleer silah sahibi olacak. Bunun için 30 yıldır çalışıyor ve milyarlarca Dolar harcadı. Saddam, kendi bölgesi için ciddi bir tehlikedir. Örneğin Saddam’ın nükleer silahına karşı Türkiye’nin tutumu ne olacak? Amerika bugün kararsız davranırsa ileride tehlike büyüdüğü zaman Türkiye, Amerika’ya güvenebilir mi? Nükleer silah sahibi bir Saddam, Türkiye’yle ilişkiler konusunda, suların paylaşımı konusunda nasıl bir tutum izler? Dolayısıyla Saddam’ın bu silahları ele geçirip bütün bölgeyi tehdit eder hale gelmeden önce durdurulması için en uygun zaman şu an’dır…”

Türkiye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulması yönündeki kaygısını çok iyi bildiğini belirten Irak muhalefeti sözcüsü şunları söyledi: “Kürtler, Irak’tan kopma gibi bir niyetleri olmadığını, Irak’ın birliği konusunda kararlı olduklarını tekrar tekrar belirttiler. Bunların, Saddam Hüseyin’in işbaşına gelmesinden önce hiç sorun olmadığını hatırlatmak istiyorum. Krallık rejimi sırasında Kürtler Irak’ın parçası olmaktan memnundu. Belki küçük bir grup Kürt Irak’tan kopmayı denedi ama büyük çoğunluğu Irak’ın, Arap, Türkmen ve Süryani nüfusuyla uyum içinde yaşıyordu. Bunu bozan Saddam’ın politikaları oldu.”

Irak muhalefet sözcüsü ve Meşruti Monarşi Hareketinin lideri Şerif Ali Bin El Hüseyin bu nedenle Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin işbaşından uzaklaştırılmasının, Türkiye’nin çıkarına olacağını, Türkiye’nin böyle bir değişimi desteklemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

XS
SM
MD
LG