Erişilebilirlik

Bush Yeni Bakanlık Kurmak İstiyor - 2002-06-06


Başkan Bush, Amerikan halkına hitaben Perşembe akşami yaptığı ve televizyonlardan yayınlanan konuşmada 21'inci yüzyılda terörist tehditlere karşı Amerikan devlet kuruluşlarının geniş çapta yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Bush'un kurmayı önerdiği İç Güvenlik Bakanlığı, Kıyı Koruma Teşkilatı, Gizli Servis, Gümrükler, Göçmen Dairesi, Sınır Koruma Teşkilatı ve Federal Afet İşleri Dairesi gibi, şu anda farklı bakanlıklara bağlı kuruluşları bünyesinde toplayacak. Yeni bakanlığın toplam 170,000 kişilik kadroya yaklaşık 37 milyar Dolarlık bütçeye sahip olacağı belirtiliyor. Beyaz Saray yetkilileri bu miktarın federal bütçeye yeni bir ek teşkil etmeyeceğini, bu farklı kuruluşların şu andaki bütçelerinin toplamından oluşacağını söylüyorlar.

Başkan Bush konuşmasında ayrıca şu anda istihbarat görevi yapan bütün kuruluşların ayrı ayrı raporlar hazırladığını, bunun yerine ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda tek bir günlük rapor hazırlanmasını isteyeceğini bildirdi. Başkan Bush'un yeniden yapılandırma planı, Merkezi İstihbarat Örgütü CIA ve Federal Soruşturma Bürosu FBI'yı kapsamı dışında bırakıyor. CIA şu anda olduğu doğrudan Beyaz Saray'a, FBI da Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaya devam edecek. ABD'de üniformali polis hizmetleri eyalet hükümetlerinin yetki alanında. FBI, bütün ülke çapında sivil polis teşkilatı olarak ve daha çok ağır ve ciddi süçlarla mücadele alanında görev yapıyor. CIA ise dış istihbarattan sorumlu. Şu anda mevcut olan İçişleri Bakanlığı da milli parkların yönetimi ve toprakların korunması gibi işlerden sorumlu.

Bush, ABD'nin, teröre karşı çok büyük boyutlu bir savaşta uygar dünyaya öncülük ettiğini söyledi. Teröre karşı koalisyonun güçlü olduğunu belirten Başkan, son dokuz ay içinde 90 ülkede 2,400'den fazla terör zanlısının yakalandığını bildirdi.

Başkan Bush yeni planını Amerikan istihbarat kuruluşlarının, 11 Eylül'den elde ettikleri istihbaratı iyi değerlendirip terörist saldırıları önleyemedikleri için eleştiriye uğradığı bir ortamda açıkladı.

Bush, açıkladığı yeniden yapılanma planının, 1947 yılında Başkan Harry Truman'ın, Soğuk Savaş başlarken Savunma Bakanlığını kurmasından buyana federal devlette en geniş çaplı reorganizasyonu amaçladığını söyledi.

Başkanın planı Kongre'nin onayını gerektiriyor ve Kongre üyeleri arasında memnunlukla karşılandı. Başkandan sonra Demokrat Parti adına konuşan Connecticut Senatörü Joseph Lieberman, kendisinin aylardanberi iç güvenlikten sorumlu bir bakanlık kurulmasını istediğini söyledi ve Bush'un planını onayladığını söyledi.

XS
SM
MD
LG