Erişilebilirlik

Derviş: Bu Yıl % 3 Büyüme Gerçekleşecek - 2002-04-23


Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye üyelik müzakareleri için bir tarih vermesinin, Türkiye’de reform sürecinin güçlenmesine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Dünya Bankası ve Para Fonu toplantıları için geldiği Washington’da, Yakın Doğu Politikaları Enstitüsünde konuşan Derviş, Türkiye’de, geçen yılki ekonomik çöküşten sonra yaşanan mali paniğin sona erdiğini ancak ekonomide büyüme sorununun, halkın ekonomik sıkıntılarının, işsizliğin devam ettiğini söyledi. Derviş, Türkiye'nin, sosyal sorunlarını aşabilmek için yüzde 6-7 oranında ekonomik büyümeyi gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi.

Kemal Derviş konuşmasında 2001 krizine nasıl gelindiğini anlatırken, bu krize, Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasındaki anlaşmazlık gibi tek bir olayın yolaçtığını söylemenin yanlış olduğunu belirtti. Bakan 1990'larda aşırı harcamaya dayalı ekonomik büyüme politikası izlendiğini, kamu bankalarının hükümetler tarafından ek mali kaynaklar olarak kullanıldığını, yüksek faiz oranlarının ve enflasyonun kontrol altına alınamadığını söyledi.

Son bir yıl içinde ise Türkiye'de kararlı bir yapısal reform programı uygulandığını, bu amaçla 21 önemli yasa çıkarıldığını hatırlatan Derviş, bankacılık sisteminin reformdan geçirildiğini, kamu bankalarının temizlendiğini, tarım ürünlerinde fiyat politikasının değiştirilerek destek fiyatı uygulaması yerine yoksul çiftçiye gelir desteği sağlanmasına başlandığını belirtti.

Türkiye'de ekonomi alanında yapılan bütün reformların, Türkiye'de zaten uzun zamandır tartışılan ve yapılması istenen şeyler olduğunu belirten Derviş, bunların Türkiye'ye dışarıdan zorla yaptırılmadığını ve izledikleri ekonomik politikanın, bir miktar muhalefete rağmen bu nedenle büyük destek gördüğünü söyledi. "Artık Türkiye'de yeni bir yasal sistem var, eskiden olduğu gibi bir Bakan, bir kamu bankasına telefon edip istediğini yaptıramıyor" diyen Derviş, yapısal reformların devam etmesi gerektiğini, reform yasaları çıkarılmış olmakla birlikte bunların yararlarının henüz görülmediğini, Türkiye'nin yeni yasalara uygun olarak yaşamayı öğrenmesinin zaman alacağını belirtti. Derviş, Türkiye'de siyasette çok farklı görüşlerin mevcut olduğunu, yapılan ekonomik reformların uygulanmasında aksama ve yavaşlamalar olabileceğini anacak sistemde tam bir geri dönüşün sözkonusu olamayacağını anlattı.

Kemal Derviş, Türkiye'de reformların devam etmesi açısından, Avrupa Birliği ile ilişkilerin çok önemli olduğunu ve bu açıdan önümüzdeki birkaç ayın kritik nitelik taşıdığını belirtti. AB üyeliğine hazırlanan ülkelerin hepsinde, Birliğe giriş süreci başlayınca reform sürecinin güçlenip hızlandığını, yabancı sermaye girişinin hızlandığını hatırlatan Kemal Derviş, Türkiye'nin de AB'den, üyelik müzakerelerinin başlaması konusunda tarih olmak istediğini söyledi. Derviş, "Büyük saygı duyduğum Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le birlikte, Türkiye'de reform sürecinin devam etmesi için, görüşme tarihi verilmesinin son derece önemli olduğu mesajını vermek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin AB'ne olduğu kadar AB'nin de Türkiye'ye muhtaç olduğunu söyleyen Kemal Derviş, Türkiye'nin AB'ne girmesinin, Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar yönünde çok önemli bir gelişme olacağını anlattı.

Kemal Derviş, 11 Eylül'ün dünyada yolaçtığı ekonomik zarardan Türkiye'nin de etkilendiğini ancak iki-üç ay içinde olumlu büyüme istatistikleri görüleceğini söyledi. Derviş, "IMF ile burada yaptığımız görüşmelerde, bu yılki yüzde 3'lük büyüme ve yüzde 35'lik enflasyon hedeflerinin tutturulabileceği konusunda anlaştık. Dolayısıyla bu hedefleri koruyoruz" dedi.

Kemal Derviş, Irak'a karşı olası bir askeri operasyonun Türkiye'yi nasıl etkileyeceği yolundaki bir soruya karşılık, uygulanan ekonomik programın, bölgesindeki gelişmelerden dolayı Türkiye'nin uğrayabileceği orta büyüklükteki zararları karşılayabilecek şekilde ve son derece "ölçülü tahminler yapılarak" hazırlandığını söyledi. Ancak Derviş, bölgesinde barış ve istikrarın, Türkiye'nin ulusal stratejik çıkarları açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kemal Derviş, Türkiye için, Amerikan pazarına "güvenilir bir şekilde" girebilmenin büyük önem taşıdığını, Amerika gibi, ekonomisi son derece güçlü bir ülkenin, tekstil ve çelik ürünleri ithalatı gibi alanlarda daha az "korumacı" davranması gerektiğini söyledi.

Derviş, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusundaki sorulara karşılık, dış politika konularının kendi sorumluluk alanı dışında olduğunu söyleyerek konuşmak istemediğini belirtti ancak Kıbrıs'ta yıllardanberi bir can kaybı olmadığını, AB'nin, taraflara eşit davranarak olumlu bir etki yaratabileceğini söyledi.

XS
SM
MD
LG