Erişilebilirlik

Laura Bush Afgan Kadınlarına Yardıma Çağırdı - 2002-03-08


Laura Bush, Afganistan’da kız çocukları ve kadınların çektiği sıkıntıları gündeme getirdi, eğitimin gelecek için en uzun dönemli ve yararlı yatırım olduğunu söyledi ve Afgan çocuklarına kitap gönderme programlarını teşvik etti.

Birleşmiş Milletler’de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda Ürdün eski Kraliçesi Nur ve Afganistan kadınları adına da Sima Wali de konuştu.

Kadın Hareketinin Geçmişi

8 Mart 1857’de New York’ta 50 bine yakın kadın tekstil işçisinin 8 saat çalışma ve erkeklerle eşit ücret isteğiyle başlattığı grev, kadın hareketinin temelini attı. Kadın işçiler 8 Mart 1908’de New York’ta yine bir protesto yürüyüşü yaptılar, oy hakkı ve çocuk emeğinin korunmasını istediler.

1910 yılında Danimarka’da 17 ülkeden 100 kadın delegenin katıldığı uluslararası bir toplantı yapıldı ve Amerikalı tekstil işçilerinin ilk kadın grevini gerçekleştirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler de 1975 yılını Dünya Kadın Yılı ilan etti, ardından 16 Aralık 1977’de de 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını onayladı. Türkiye’de ise kadınlar 1975 yılından beri Dünya Kadınlar günü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıyor.

Türkiye’de kadının durumu

Bu sorunun cevabını Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün yeni araştırması veriyor. Bulgulara göre, kadınların yüzde 20’si okuma-yazma bilmiyor, lise ve üniversite eğitimli kadınların yüzde 39’u işsiz. Üniversite ve yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının yüzde 33 nokta 1’i kadın. Bunların yüzde sekiz buçuğu profesör. Akademik personelin yüzde 33’ünü oluşturan kadınlar yönetici kadrolardaysa çok düşük oranda temsil ediliyor.

88 üyeli Danıştay’ın 15 üyesi ve iki başkan vekili kadın. 250 üyeli Yargıtay’da kadınların sayısı 20 ve 32 daire başkanlığından sadece biri kadın. Kadınlar sağlık sektöründe çalışanların yüzde 65 nokta 6’sını oluşturuyor. Eğitim ve öğretim alanında çalışanların yüzde 43 nokta 4’ü kadın. Siyasi alanda da kadının sayısı az. Türkiye Büyük Millet MLeclisi’ndeki kadın milletvekili oranı yüzde 2 nokta dört. Türkiye’nin sadece dokuz büyükelçisi kadın. Beş milyon sigortalının da yüzde 12’si kadın işçi.

Başbakanlığın araştırmasına göre, gecekondularda yaşayan kadınların yüzde 97’si aile içi şiddet görüyor, ailelerin yüzde 34’ünde fiziksel, yüzde 53’ünde de sözlü şiddet var. Erkeklerin yüzde 45’i, kadının itaatsizliğinin dayakla cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Karısını döven erkek sayısı bir milyonun üzerinde. Ev işleri ve çocuklarla ilgili sorumlulukları paylaşan erkek oranıyla yüzde 20’nin altında.

Öteki ülkelerde de kadının durumu çok parlak değil. Örneğin Amerika’da her yıl dörtbin kadın dayak yüzünden ölüyor. Fransa’da da şiddete maruz kalan kadın oranı yüzde 50’nin üzerinde. Pakistan’da ev kadınlarının ylüzde 99’u, çalışan kadınların da yüzde 77’si koca dayağı yiyor. Afganistan’da ise Taleban döneminde bütün hakları elinden alınan kadınlar yeniden çalışma hayatına dönme ve kız çocuklarını okutma mücadelesi veriyor.

XS
SM
MD
LG