Erişilebilirlik

İstanbul Forumu Uyuma Çağrıyla Sona Erdi - 2002-02-13


İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği – İslam Konferansı Örgütü ortak forumu bugün sona erdi. Kapanışta yayınlanan bildiride toplantıya katılan bakanlar, Batı ile İslam arasında daha fazla diyalog kurulması ve farklı kültürler arasındaki uçurumun kapatılması çağrısında bulundular.

Bildiride, "11 Eylül’deki trajik olaylar farklı kültürler arasındaki hoşgörü ve anlayışın güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koydu" denilirken, ırk, din ve kültürel alanlarda önyargıları ortadan kaldırmak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Kapanış bildirisinde doğu ile batı arasındaki diyaloğun ikili ve çok taraflı olarak sürdürülmesi teklifi de getirildi.

Toplantıya katılan dışişleri bakanları terörü kınarken, hiç bir koşul altında haklı gösterilemeyecek bu tür eylemlere karşı Birleşmiş Milletler çatısı altında ortak mücadele kararı aldılar.

Arap ülkelerinin kapanış bildirisine terörün ortak tanımının dahil edilmesini istedikleri, Avrupalı bakanların ise bu tanımın Birleşmiş Milletler kararlarında ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde zaten yer aldığını söyleyerek karşı çıktıkları bildiriliyor.

Karar bildirisinde, terörün yanı sıra, İsrail-Filistin sorununa da değinildi. Bakanlar, Ortadoğu sorununa uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması çağrısında bulundular. Bildiride, “iki devlet” formülünün barışın sağlanmasına katkısı olacağı da vurgulandı.

Filistin sorunu, Filistin Kurtuluş Örgütü Temsilcisi Faruk Kaddumi’nin yoğun baskıları sonucu bildiride yer buldu. Özellikle Avrupalı bakanlar, başlangıçta Ortadoğu sorununa yer verilmesinin forumun amaçlarına uymayacağı görüşünü taşıyorlardı.

Kapanış bilidirisinde İslam Konferansı Örgütü Dönem Başkanı Katar’ın 2002 sonuna doğru İstanbul Forumu’nun tekrarı niteliğinde ikinci bir organizasyon yapılması yönündeki önerisine yer verildi, ancak Doğu ile Batı arasında müzakerelerin kurumsallaştırılması yönünde bir uzlaşıya varılmamış olduğu dikkat çekti.

XS
SM
MD
LG