Erişilebilirlik

RTÜK Yasası Köşk'ten Geri Döndü - 2001-06-18


Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Basın Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair Meclis’in kabul ettiği tasarı veto etti.

Sezer, kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı'na geri gönderdiği mektubun 16 sayfalık iade gerekçesinde, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na üye seçimi, Üst Kurul'un Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na bağlanması, para cezası ile bu cezaların uygulanmasını gerektiren eylemler arasındaki oransızlık, cezaların alt ve üst sınırları arasındaki dengesiz farklılık, izlenme oranı ve tekelleşme konularında yasanın adil ve tarafsız olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Internet yayıncılığını basın-yayın araçları gibi görmenin de yanlış olduğunu bildirdi. "İletişim teknolojisinde bir devrim niteliğindeki Internet yayıncılığının en baskın yönü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, özgün kanaat oluşumunun günümüzdeki en etkin kullanım alanı olmasıdır. Internet ortamındaki yayıncılıkta; hukukun üstün kılınması, kişilik haklarının korunması ve bunun yanında da yayın yoluyla düşünce ve ifade özgürlüğü gibi duyarlı alanların dengelenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar ancak ifade özgürlüğü esas alınarak ve yayınlar üzerindeki denetim yargıya bırakılarak sağlanabilir. Dolayısıyla, internet yayıncılığına ilişkin ilkelerin ve öteki düzenlemelerin özel bir yasa ile yapılması en doğru yol olacaktır. Bu yola gidilmeyerek, yayınların düzenlenmesinin tümüyle kamu otoritelerinin takdirine bırakılması ve Basın Yasası'na bağlı kılınması Internet yayıncılığının özelliği ile bağdaşmamaktadır." Sezer, yasanın “Kamu yararıyla bağdaşmayan, demokratik geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen kurallar içerdiği için yayınlamasının uygun olmadığını” ifade etti. Başbakan Bülent Ecevit ise veto kararının Cumhurbaşkanı'nın takdiri olduğunu belirtti, TBMM'nin yoğun gündemi sebebiyle tasarırın ileri bir tarihte görüşülebileceğini söyledi. Ecevit, Meclisin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüşlerini de gözönünde tutacağını bildirerek, “Meclis'in çok yoğun gündemi var yaz tatiline kadar. Onun için hemen gündeme alınamaz,” dedi.

XS
SM
MD
LG