Erişilebilirlik

25 Ocak Amerikan Basınından Özetler


Boston Globe serbest kalan terörist Mehmet Ali Ağca’nın Papa’ya suikast girişiminin hikâyesini satmaya çalışmasını eleştiriyor. Ancak gazete bunun için Ağca’ya para ödeyecek olanların Ağca’dan daha dengesiz olduğunu savunuyor:

“İster Sovyet komünistleri, ister Türk milliyetçileri, isterse de aşırı İslamcılar için çalışsın, bir teröristin zaten delice olan düşüncelerini gündemde tutmak için delice davranabiliyor olmasının bir haber değeri var mıdır? Ağca’nın yeniden tarih sahnesine çıkması, bize zaten bilinen bir gerçeği de yeniden hatırlatıyor. Elbette teröre karşı rasyonel yöntemlerle mücadele edilmesi gerekiyor. Ancak bugünün teröristleri de, delilikte Hitler’den, Stalin’den veya Pol Pot’tan hiç de aşağı kalmıyor.”

New York Times Afganistan’da Taleban’la mücadelenin sadece askeri yöntemlerle başarıya ulaşamayacağını vurguluyor. Gazete, Karzai yönetiminden militanların silah bırakmasını sağlayacak yollar bulmasını istiyor:

“Karzai, icraatlarıyla Taleban’ın işinin kolaylaştırdı. Karzai yönetiminin yolsuzlukları ve beceriksizliği binlerce kişinin Taleban’a katılmasına neden oldu. Bu sayının daha da artmaması için Karzai yönetiminin hızla harekete geçmesi gerekiyor. Askeri dengede ciddi bir değişiklik olmadıkça birçok militan saf değiştirmeyi aklından bile geçirmeyecektir. 30 bin takviye Amerikan askerinin Afganistan’a gidişiyle birlikte bu dengenin bahar aylarında değişeceği düşünülüyor. Ancak daha önce Karzai yönetiminin, Amerika’nın ve diğer ortaklarının kapsamlı bir uzlaşma planı hazırlaması gerekiyor. Bu uzlaşmanın neleri kapsayacağı ve neleri kapsamayacağı da net bir biçimde ortaya konmalıdır.”

USA Today bütçe açığının asıl nedeninin sosyal yardımlar olduğunu öne sürüyor. Gazete, bu nedenle sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarında kesintiye gidilmeden bütçe açığının kapanamayacağını öne sürüyor:

“Elbette federal bürokraside ve savunma harcamalarında ciddi bir fazlalık var. Ancak bütçe açığının asıl nedeni halen 516 milyar Dolar olan ve 2018’de 932 milyar Dolar’a çıkması beklenen sağlık harcamaları ile şu anda 581 milyar Dolar olan ve 2018’de 966 milyar Dolar’a ulaşacağı öngörülen sosyal güvenlik harcamalarıdır. Bu veriler bize iki gerçeği hatırlatıyor; öncelikle suçu popüler olmayan programlara atmak yerine popüler programlarda gerekli tasarruflara gidilmelidir. İkinci olarak da sağlık reformu tartışmalarından bağımsız olarak Kongre’nin sağlık harcamalarını tekrar gözden geçirmesi bir zorunluluktur. Elbette bu acı gerçekler, statükoyu savunanların veya bütçe açığı sorununa sadece partizan açıdan yaklaşanların işine gelmeyecektir. Ancak ülkenin ekonomik bir çöküşe gitmesini önlemek için bu sorunları çözmek gerekiyor.”

Washington Post Amerika’nın Internet özgürlüğü için şimdiye kadar yeterince çaba harcamadığını belirtiyor. Gazete, bu nedenle Dışişleri Bakanı Clinton’ın Internet özgürlüğü girişimini olumlu bir başlangıç olarak görüyor:

“Internet, dünya çapında bilgiye erişim hakkı ve ifade özgürlüğü açısından inanılmaz bir olanak yarattı. Ancak Internet, Çin ve Rusya açısından başta Amerika olmak üzere, diğer ülkelere karşı gizli bir savaşın da aracı oldu. Bu ülkeler için Internet özgürlüğü bir tehdit oluşturdu. Hillary Clinton’ın Internet özgürlüğünün savunan konuşmasına Çin Dışişleri Bakanlığı ‘Bu tavrın iki ülke ilişkilerine zarar vereceği açıklamasıyla’ tepki gösterdi. Belki böylesi daha iyi olur. Çin’in Internet’i suiistimal etmesine sessiz kalmaktansa, Amerika’nın Internet özgürlüğünü, Amerikalı şirketlere yönelik ayrımcılığı ve doğrudan Çin Komünist Partisi’nden kaynaklanan sanal savaşı gündeme getirmesi çok daha iyi olacaktır.”

XS
SM
MD
LG