Erişilebilirlik

Yemen Yardımlara Rağmen Yoksul ve İstikrarsız


Uluslararası toplum, Noel günü Amsterdam-Detroit seferini yapan uçağa yönelik saldırı girişiminin arkasında Yemen’deki El Kaide grubunun olduğunun ortaya çıkmasından bu yana ilgisini bu ülkeye çevirdi. Şimdi birçok ülke Yemen’deki militanlarla nasıl başa çıkılabileceği ve Yemen’i teröristler için ideal hale getiren koşulların nasıl değiştirilebileceğini tartışıyor. Bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle Yemen’i ziyaret ederken, İngiltere de bu ay sonunda yapılacak geniş katılımlı Yemen konferansına ev sahipliği yapıyor. Konferansta Yemen’le askeri ve ekonomik işbirliği yolları ele alınacak.

Ancak Batı uzun süredir Yemen’e yardım etse de yardımların etkisi hala hissedilmiyor. Sıradan bir Yemen vatandaşı günde üç Dolar’dan az kazanıyor. İşgücünün yaklaşık yüzde 40’ı işsiz. Eğitimli Yemenliler’in çoğu da daha iyi koşullar için ülke dışında çalışmayı tercih ediyor.

İsyanlar, ayrılıkçı hareketler ve aşırılık yanlıları koşulları daha da zorlaştırıyor. Siyasi karışıklık nedeniyle büyük bir potansiyel taşıyan turizm sektörü zayıf, petrolle doğal gaz yatakları hala kullanılmaz durumda. Bir zamanlar dünyanın en işlek limanlarından biri olan Aden Limanı da hala yenilenmeyi bekliyor.

Yemen hükümeti çaresiz

Yemen hükümeti zorluklar karşısında her geçen gün güç kaybediyor. Maliye Bakan Yardımcısı Celal Yakup, “Tek bir seferde ülkenin bütün sorunlarını halledemezsiniz. Bu nerdeyse imkansız” diyor.

Yemen hükümeti çaresiz gibi görünse de komşu Körfez ülkeleri, Batı ve uluslar arası kuruluşlar yardımlarını esirgemiyor. 2006 yılından bu yana Yemen’e 5 milyar Dolar’lık bağış sözü verilmiş. Ancak bunun yalnızca 150 milyon Dolar’ı Yemen halkının yaşamını olumlu yönde değiştirebilecek projelere harcanmış.

İstikrarsızlık, yolsuzluklar ve uluslararası kuruluşlara özgü ağır bürokrasi bağışların Yemen’de hayatı olumlu yönde etkilemesini geciktiriyor.

Sana Üniversitesi Profesörü Ahmed Seif, Yemen’de halkın temel bazı hizmetlerden bile mahrum olduğunu söylüyor. Profesör Seif, “Devletin bu tür hizmetleri verebilecek konumda olması gerekir. İşlevlerini yerine getirebilen, tüm görevlerini yerine getirebilen bir devlete ihtiyaç var,” diyor.

Hükümetteki bazı politikacılar, Batılı diplomatların da desteğiyle, 10 maddelik bir eylem planı hazırladı. Maliye Bakan Yardımcısı Celal Yakup, bir grup becerikli ve işbilen Yemenli’yi hükümetle işbirliği yapmaya çağırıyor ve küçük projelerle büyük hedeflere ulaşılabileceğini söylüyor. Yakup, küçük projelerde elde edilen başarıların tüm ülkeye ivme kazandıracağını ve hükümete duyulan güveni de arttıracağını vurguluyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton geçen hafta Yemen’in sorunlarını aşmasının zor olduğunu, ancak bu ülke için hiçbir şey yapmamanın daha büyük riskler

XS
SM
MD
LG