Erişilebilirlik

8 Ocak Amerikan Basınından Özetler


New York Times Noel'de bir yolcu uçağına düzenlenen saldırı girişiminin ardından Başkan Obama'nın sorumluluğu üstlenmesini doğru buluyor. Ancak gazete, gereken güvenlik önlemlerinin hala alınmamış olmasını da sert bir dille eleştiriyor:

"Başkan Obama, istihbarat ve sınır güvenliği konusunda yaşanan sorunların hızla çözülmesi için gereken talimatları verdi. Ancak böylesine temel ve gerekli önlemlerin şimdiye kadar alınmamış olması büyük bir eksikliktir. Yapılması gerekenler çok net; istihbarat analizinin geliştirilmesi, farklı istihbarat kuruluşlarının sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, bilgisayar teknolojisinin yenilenmesi, istihbarat raporlarının hızla dağıtılması, Ulusal Güvenlik Kurumu ajanlarının terör şüphelileri listesi prosedürü konusunda eğitilmesi, bu listeye yeni isimlerin eklenmesi ve havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması… 11 Eylül saldırılarından sekiz yıl sonra, Amerika hala kendi hatalarından ders çıkarma şansına sahip. Ancak bu, El Kaide için de geçerli… Şimdi Obama'nın görevini yerine getirmesi gerekiyor."

Boston Globe Obama'nın güvenlik önlemleri konusundaki hataları kabul etmesini yeterli bulmuyor. Gazete, sorunun çözümü konusunda Obama'nın muğlâk ifadeler kullandığını savunuyor:

"Noel'de az daha başarıya ulaşacak olan saldırı girişimi, tek tek görevlilerin yaptıkları hataların dışında, Amerika'nın teröre karşı oluşturduğu savunma sisteminde bir sorun olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle yapısal bir değişikliğe gitmek ve istihbaratı toplayanlar ile bu bilgileri analiz edenler arasındaki ilişkiyi yeniden kurmak gerekiyor. Obama'nın talimatıyla hazırlanan raporda, yaşanan sorunların çözümü için istihbarat örgütlenmesinde veya terörle mücadelede yeniden bir yapılanmaya gerek olmadığı belirtiliyor. Bu ifade, Noel'deki saldırı girişiminde yapılan hataların bürokratik yapıyla ilgisi olmadığı varsayımına dayanıyor. Böyle bir varsayım en hafif deyimiyle risklidir. Obama, terörle mücadelenin bu kadar farklı kuruluş tarafından yürütülmesinin bir hantallığa yol açıp açmadığını iyi düşünmelidir."

Washington Post teröre karşı alınan güvenlik önlemlerindeki eksikliklerin ortaya çıktığını vurguluyor. Gazete, Obama'nın çözüm önerilerini de yetersiz buluyor:

"İstihbarat kuruluşları bu saldırı girişimini önlemek için gerekli her türlü bilgiye sahiptiler. Ancak bu bilgileri birleştirme konusunda yetersiz kaldılar. Yemen'deki El Kaide'nin oluşturduğu tehdit, acil müdahale gerektiren bir durum olarak değil, bir stratejik analiz sorunu gibi ele alındı. En önemlisi ise, böyle bir tehdit karşısında yönetim ve sorumluluk zaafı yaşandı. Başkan Obama'nın bütün bu eksiklikleri kabul etmesi dürüst bir yaklaşımdı ve durumun sanılandan daha vahim olduğunu ortaya koydu. Ancak Obama'nın çözüm önerileri güven verici olmaktan uzaktı."

Christian Science Monitor de güvenlik eksiklerinin tespit edilmesini olumlu buluyor. Ancak alınacak önlemlerin yeterliliği konusunda bazı şüpheler bulunduğunu belirtiyor:

"Gündeme gelen önlemler, 11 Eylül saldırıları sonrasında oluşturulan güvenlik sisteminde yapısal bir değişiklik getirmiyor, bazı düzeltmeler yapılmasını öngörüyor. Ancak El Kaide de Noel saldırısındaki başarısızlıktan ders çıkartacaktır ve insan hatası faktörü de devreye girecektir. Dolayısıyla alınacak önlemlerin gelecekteki tehditleri zamanında engellemeye yetip yetmeyeceği sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor. Bütün Amerika şu anda uçak yolculuğunun güvenliğine odaklanmış durumda. Acaba güvenlik kuruluşları, farklı saldırılara karşı da gereken hazırlıklarını yapıyorlar mı? El Kaide'nin hazırlandığından hiç şüphemiz yok."

XS
SM
MD
LG