Erişilebilirlik

4 Ocak Amerikan Basınından Özetler


New York Times lobi şirketlerinin yılda 3,3 milyar doları bulan harcamalarını daha da artırmalarının beklendiğini yazıyor. Gazete, böylesine büyük bir gücü ellerinde tutan lobicilerin faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir reform çağrısında bulunuyor:

"Obama, seçildikten sonra seçim kampanyalarının finansmanı konusunda reform yağacağı vaadinde bulunmuştu. Şimdi bu reformu hayata geçirmenin zamanı geldi. Obama'nın seçim kampanyalarında devlet desteği seçeneğini yeniden gündeme getirmesi gerekiyor. Bu konuda Kongre'ye örnek olması ve Washington'da statükonun sürmesini sağlayan tembelliği ortadan kaldırması gerekiyor. Şu anda Kongre adaylarının büyük bir kısmı, seçim kampanyalarını özel bağışlarla sürdürüyor. Devlet desteği seçeneği, bunu sınırlayacaktır. Lobicilerin elindeki para miktarı arttıkça, Kongreye ve başkanlığa aday olanların kampanyaları için devlet desteği seçeneği de giderek daha fazla önem kazanıyor."

USA Today sağlık reformu kapsamında sağlık borsası kurulması konusunun eyaletlere bırakılmasına karşı çıkıyor. Gazete, sağlık poliçelerinin daha uygun koşullarla değiştirilmesinin eyaletlere bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğunu savunuyor:

"Bütün eyaletlerin sağlık borsası konusunda yasal düzenlemeye gitmesini beklemek sadece gecikmeye değil, sorunlara da yol açacaktır. Nüfusu az olan ve bir sigorta şirketinin egemen olduğu eyaletlerde, rekabet imkânı kısıtlı olacaktır. Ayrıca sağlık reformuna karşı çıkan politikacılar, bunu reformu baltalamak için kullanacaktır. Bu nedenle eğer bir sağlık reformu yapılacaksa bu kapsamlı bir biçimde ve zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Maliyetleri gizlemeye yarayan hilelere veya ertelemelere yer verilmemelidir. Kaybeden tarafın siyasi ayak oyunlarına fırsat tanınmamalıdır. Herkese en etkin ve en pratik biçimde sağlık sigortası sağlamanın yolu ulusal bir sağlık poliçesi borsası oluşturulmasından geçmektedir."

Washington Post konut kredisi sektöründe Fannie Mae ve Freddie Mac yerine devlet destekli özel kurumlar oluşturulmasını tartışıyor. Gazete, bu konuda geçmişte yapılan hataların tekrarlanmamasını istiyor:

"Fannie ve Freddie, devletin açık desteği sayesinde ucuz kredi imkânı buldu ve bu krediyle daha fazla kar edebilmek için kumar oynadı. Benzer bir devlet garantisinin yeni kuruluşlara da verilmesi aynı sorunları gündeme getirecektir. Ayrıca, yeni kuruluşlardan da net olarak tanımlanmamış kamusal hedeflere hizmet etmelerinin beklenmesi, bu kuruluşları ciddi bir siyasi baskı altına sokacaktır. Fannie ve Freddie'nin yerine kamusal hizmet verecek kuruluşlar oluşturulması düşüncesi çok olumlu bir yaklaşım. Ancak, vergi mükelleflerinin ve hissedarların sorumlulukları ve rolleri net ve güven verici bir biçimde tanımlanmazsa, bu düşüncenin de başarısız olması kaçınılmazdır."

Los Angeles Times Merkez Bankası başkanı Ben Bernanke'nin krize karşı başarılı bir sınav verdiğini belirtiyor. Gazete, bu nedenle Bernanke'nin görev süresinin uzatılması gerektiğini vurguluyor:

"Kongre'nin bazı üyeleri, Bernanke'nin dört yıl daha görevini sürdürmesine karşı çıkıyor. Hatta bazıları, Merkez Bankası'nın yetkilerini kısıtlamak ve Kongre'nin denetimine sokmak istiyor. Bize göre, Kongre Merkez Bankası'nın mali politikaları üzerinde daha fazla söz sahibi olma isteğinden vazgeçerek Bernanke'nin görev süresini uzatmalıdır. Ancak Kongre, ekonominin geneli üzerinde böylesine büyük bir etkisi olan Merkez Bankası'nın daha şeffaf olması için çaba harcamalıdır. Kongre üyeleri, FED'in faiz oranlarını belirleme konusundaki bağımsızlığını yok etmeye çalışmak yerine, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için FED'e yardımcı olmalıdır."


XS
SM
MD
LG