Erişilebilirlik

BM Raporu: İklim Değişikliğinde Kadının Rolü


Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir rapora göre dünyada nüfus artışının kontrol altına alınması atmosfere zararlı sera gazı salımının azalmasını da sağlayabilir. Dünya Nüfusunun Durumu 2009 adlı raporda bunun en etkili yolunun kadın nüfusun eğitilmesi olduğu belirtiliyor. Ancak küresel iklim değişikliği konusunda etkileri bu kadar önemli olan kadınlar çoğu zaman bu tartışmanın dışında tutuluyor.

Raporun yazarlarından Robert Engelman bunun, kadınların durumu ve insan nüfusunun iklim değişikliğiyle ilişkilendirildiği ilk rapor olduğuna dikkati çekiyor. Engelman, hane halkını kadınların çekip çevirdiğini hatırlatıyor. Fakir ve doğal felaketlere açık bölgelerde gıda ve su bulmanın zorluğunu vurguluyor. Engelman, bu gibi iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı doğa olaylarının kadınların ev halkının bakımını sağlarken omuzlarına fazladan yük binmesine neden olduğunu söylüyor.

Engelman, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu’nda ya da Kyoto protokolünde dünya nüfusuna ya da kadının rolüne hiç değinilmediğini söylüyor.
Bu durum, kadın gruplarının da gözünden kaçmamış. Engelman, Aralık ayında Kopenhag’da düzenlenecek BM iklim zirvesinde mutlaka iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerine değinilmesi gerektiğini söylüyor.

Engelman’a göre, yazarlarından biri olduğu BM’nin son raporunda kadınların bu konuda oynayabileceği rol anlatılıyor.

Engelman, “Örneğin Afrika’da kadınlar gıdaların büyük bölümünün elde edilmesinden sorumlu. Kullandıkları tarım teknikleri sayesinde atmosferdeki karbonun emilip bitkilerin köklerine, yani toprağa karışması mümkün. Kadın örgütlerinin etkili oldukları bölgelerde ormansızlaşmanın bile daha düşük seviyede kaldığını görüyoruz” diyor.

Ancak Engelman’a göre kadınların önünde büyük engeller de var. Bunların en önemlilerinden biri, erkekler karşısında daha düşük statüye sahip olmaları. Ayrıca, topluluklara ulaştırılan insani yardımlar sırasında göz ardı edilmeleri ve aile planlamasıyla sağlık konularında erkeklerin arkasında kalmaları.

Dünyada iki yüz milyon kadın arzu ettikleri aile planlaması hizmetlerinden yoksun. Engelman, yıllardır yapılan aile planlaması araştırmalarına göre özellikle genç kadınların eğitilmesinin ve aile planlamasına erişimlerinin sağlanmasının büyük önemi olduğunu belirtiyor.

Ancak Engelman, aile planlamasının iklim değişikliğine hızlı bir çözüm getirmeyeceğini de söylüyor. Fakat uzman, kadınların eğitilmesi, sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması yoluyla daha sağlıklı seçimler yapmalarının yolunun açılabileceğini vurguluyor.

Robert Engelman’a göre, hükümet liderleri, politikacılar ve iklim değişikliği müzakerelerini yürüten yetkililere son raporda kadınların yaşamlarının, durumlarının değiştirilmesinin iklim değişikliği ve geleceğimiz açısından önemli olduğu mesajı veriliyor.

XS
SM
MD
LG