Erişilebilirlik

Yüksek Eğitimli Göçmenler Almanya'da İş Bulamıyor


Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin yayınladığı rapora göre, Almanya’da yüksek eğitimli göçmenler dışlanıyor, iş bulma şansları Almanlar’a kıyasla çok daha az.

Almanya'da göçmenlerin uyum sorunu son günlerin ana konusu. Seçimler sonrasında oluşan yeni koalisyon opsiyonu nedeni ile muhafazakar Birlik Partileri ve liberal Hür Demokrat FDP’nin hükümeti oluşturacak olmaları ve Federal Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin’in Berlin’de yaşayan Türkler’i aşağılayıcı ifadeleri bu konudaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Sarrazin, Türkler’i sosyal açıdan zayıf ve eğitimsiz olarak tanımlamış, manavcılıktan başka bir işe yaramadıklarını öne sürmüştü. Yeni koalisyon ortaklarından göçmenler ve uyumla bağlantılı gelen ilk sinyaller de, uyum göstermekte zorlananlara yaptırımların artacağı yönünde. Tartışmaların odaklandığı nokta ise eğitim. Almanya’da okullarda eğitim gören her üç çocuktan biri göçmen kökenli, ancak bunların yüzde otuzu okulu diplomasız terk ediyor. Buna karşılık üniversitelere giden göçmen gençlerin oranı ise yüzde 20 ile sürekli artıyor. Ancak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin yayınladığı rapor, madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Rapora göre, özellikle yüksekokul mezunu ve iyi bir meslek eğitimli göçmen kökenlilerin iş bulma ve kariyer yapma şansı aynı seviyedeki Almanlara kıyasla daha düşük. 20-29 yaş grubu incelenen araştırmada çıkan sonuç, kalifiye şeklinde tanımlanan Almanların yüzde 90’nın iş sahibi olduğunu, ancak göçmenler arasında çalışan kalifiyelerin oranının ise yüzde 81’i aşamadığını gösteriyor. Rapor göçmenlerin kamudaki temsilinin ise, araştırmaya dahil edilen 16 ülke arasında en düşük olduğunu, Almanya’da göçmen kökenli gençlerden yalnızca yüzde 3'ünün kamu idaresinde görev yaptığını ortaya çıkardı.

Özellikle Türk göçmenlerin Alman yaşıtları ile aynı eğitim seviyesine sahip olsalar bile iş piyasasında ayrımcılığa uğradığını belirten Almanya Türk Öğrenciler Birliği Başkanı Serdar Yılmaz, bu sürecin üniversitede başladığını belirtiyor.

Araştırmaya göre göçmen kökenli gençler yüksek kalifikasyonlarına rağmen daha ziyade ticaret ve ürün işleyen mesleklerde iş bulabiliyor. Alman-Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Nihat Sorgeç, Almanya’nın yurtdışındaki uzman ve kalifiye eleman getirme konusunda başarısız kaldığını, buna paralel elindeki göçmen birikimini de kullanamadığını savunuyor.

Son Alman hükümeti, özellikle mühendislik, tıp ve bilişim sektörlerindeki eleman açığının kapatılması amacıyla kalifiye yabancıların ülkede çalışabilmelerini kolaylaştırmak için geçen yıl başında bir eylem programını devreye sokmuş, ancak AB dışından gelebilecek kalifiye elemanlara oturma izni ve kazanç sınırı gibi engellerin kaldırılmaması sonucunda, başvuranların sayısı çok düşük seviyede kalmıştı.

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG