Erişilebilirlik

8 Eylül Amerikan Basınından Özetler


Washington Post düşük ücretli işlerde çalışan işçilerin önemli bir kısmının istismar edildiğini yazıyor. Gazete, birçok işçinin yasal haklarından bile yararlanamamasını Amerika için utanç verici buluyor.

"İstismara uğrayan işçilerin % 70’i başka ülkelerde doğmuş kişilerden oluşuyor. Yarısından çoğu kaçak göçmen konumunda. Bu işçileri aşırı biçimde çalıştırarak rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağlamayı amaçlayan işverenler, onların bu konumunu istismar ediyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için bir yandan yasal düzenlemeler yapılması, bir yandan da işyeri denetimlerinin artırılması gerekiyor. Ancak göçmenlik yasasında kapsamlı bir reform yapılarak kaçak işçilere eşit haklar sağlanmadığı sürece, bu işçilerin yasal haklarından yararlanması mümkün olmayacaktır."

New York Times Anayasa Mahkemesi’nin, şirketlerin seçim kampanyalarında para harcamasını yasaklayan düzenlemeyi gözden geçireceğini hatırlatıyor. Gazete, bu yasağın sürmesi gerektiğini savunuyor.

"Eğer şirketlerin seçim kampanyalarında kendi kasalarından harcama yapmalarına izin verilirse, özel çıkar gruplarının siyaseti belirlediği bir döneme girilecektir. Federal seçimleri kimin kazanacağını büyük ölçüde şirketler belirleyecektir. Şirketler elde ettikleri bu konumu, kendileri için sübvansiyon, teşvik ve vergi avantajı sağlanması amacıyla kullanacak; işçilerin, tüketicilerin ve yatırımcıların aleyhine olacak biçimde kendi konumlarını güçlendirmeye çalışacaklardır. Kongre üyelerinin iş dünyasının çıkarlarına karşı durması daha büyük bir cesaret isteyecek. Bu cesareti gösterebilen Kongre üyeleri, bir sonraki seçimde karşılarında büyük şirketleri bulur. Sonuçta kaybeden de Amerikan halkı olur."

USA Today başkan Obama’nın okullar açılırken çocuklara hitap etmesine karşı çıkanları eleştiriyor. Gazete, bu konuda başlayan tartışmayı siyasi bağnazlığın ürünü olarak görüyor.

"Amerikan başkanının çocuklara ilham vermesinde kim bir kötü taraf görebilir ki? Açıkçası, biz bunda bir kötülük görmüyoruz. Ancak, sesi en fazla çıkan, en sorumsuz ve en partizan kişilerin hak ettiklerinden fazla bir ilgi gördükleri bugünün medya ve siyaset kültüründe, bazı bağnaz sorumsuzlar bu konuyu da bir kavgaya dönüştürmeyi başardı. Obama’nın bu konuşma ile çocuklara sosyalist ideolojiyi ve liberal yalanları aşılayacağı öne sürüldü. Oysa Obama’nın yapacağı konuşmanın içeriğinde hiçbir politik unsur yok. Konuşma metni tamamen çocukların eğitim ve öğretime önem vermesini sağlamayı amaçlıyor. Eğitim sayesinde Amerikan başkanı olmayı başaran yoksul ve babasız bir çocuğun bu konuda yapacağı konuşma, birçok çocuğun da hayatını olumlu yönde değiştirebilir."

Los Angeles Times İran’ın nükleer programını durdurmak için en doğru yolun diplomasi olduğunu savunuyor. Gazete, İran’ı bombalamanın bir çözüm olmayacağı görüşüne yer veriyor.

"İran’la yapılacak görüşmelerin kolay geçeceğini veya kısa sürede sonuçlanacağını düşünmek yanlış olur. Görüşmelerin başarısı, büyük ölçüde İran’daki iç politik gelişmelere bağlı olacak. Ancak bu gelişmeler İran’ı daha uzlaşmacı mı yoksa daha uzlaşmaz mı yapacak, bunu bilemiyoruz. Ancak sırf bunu öğrenmek için bile görüşmelere başlamak gerekiyor. Görüşmeler başarısız olursa, hiç kuşkusuz sert yaptırımlar devreye girmeli. Çin ve Rusya’nın bu tür yaptırımlara destek vermesi de ancak ciddi bir müzakere çabası sonucunda mümkün olabilir. Dolayısıyla, şimdi daha taraflar masaya bile oturmadan tehditlere başvurmak yerine, görüşmelerin başlaması için çaba harcanmalıdır."

XS
SM
MD
LG