Erişilebilirlik

16 Temmuz Amerikan Basınından Özetler


USA Today sağlık reformu tartışmalarında maliyet unsurunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Gazete, Kongrenin gündemindeki reform önerilerini de eksiklerine rağmen olumlu buluyor:

"Yapılacak sağlık reformunun başarısı üç temel sorunu çözmesine bağlı olacaktır. Bu sorunlar artan sağlık harcamalarının denetim altına alınması, sigortasız 50 milyon insanın sigorta kapsamına alınması ve maliyetlerin hakkaniyet ilkesine dayalı bir biçimde paylaştırılmasıdır. Sağlık reformunun önündeki en büyük engel ise kamuoyunun bu konudaki tavrıdır. Yapılan anketlere göre, herkes sağlık reformunu destekliyor ancak bu reformun maliyetini başkasının karşılamasını istiyor. Demokratlar bu sorunu nasıl çözeceklerini düşünürken, Cumhuriyetçiler kamuoyunun bu yaklaşımını istismar etmeye çalışıyor. Obama, sağlık reformu konusunda hiçbir adım atmamanın, diğer bütün seçeneklere kıyasla daha maliyetli olacağını söylemişti. Şimdi reform çabalarının başarısı, Obama’nın bu konuda kamuoyunu ikna etmesine bağlı."

New York Times Demokratların hazırladığı sağlık reformu tasarısına destek veriyor. Gazete, tasarının bütçeye ek bir maliyet getirmeden herkesin sigortalı olmasını sağlayacağını belirtiyor:

"Tasarı tüm Amerikalıların sağlık sigortası yaptırmasını aksi takdirde bir ceza ödemesini öngörüyor. Ayrıca, küçük işletmeler dışında bütün işyerlerinde işverenlerin, çalışanların sağlık sigortasını karşılamasını veya yüklü ölçüde katkıda bulunmasını içeriyor. Tasarıya göre, milyonlarca yoksul vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanacak ve orta sınıflar devlet desteğiyle sağlık sigortası kapsamına alınacak. Neredeyse bütün vatandaşları sağlık sigortası kapsamına sokacak bu düzenlemenin maliyeti ise 10 yılda bir trilyon dolar olacak. Bunun yarısı sağlık harcamalarındaki tasarruflarla, diğer yarısı da zengin Amerikalılara konacak vergilerle karşılanacak. Bu tasarı sağlık reformunun standardını belirliyor; bütçe açığı daha fazla artmadan herkesin sigortalı olması sağlanmalıdır"

Washington Post gazetesi, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Temiz Enerji yasasını küresel ısınmayla mücadele çabalarına vurulan bir darbe olarak görüyor. Gazete bu konuda şu yorumda bulunuyor:

"Bütün ülkeler, dünyanın ortalama ısısının, sanayi devrimi öncesine kıyasla iki dereceden daha fazla artmaması konusunda uzlaştı. Sanayileşmiş ülkeler sera gazı salımını 2050 yılında yüzde 80 oranında azaltmayı kabul etti. Üstelik bu konudaki gelişmelerde Obama öncülük etti. Ancak, birçok Avrupa ülkesi emisyon oranlarının azaltılması için 1990 yılını veri kabul ederken, Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği tasarı 2005 yılını temel alıyor. Bu da dikkatlerin küresel düzeydeki pazarlıklardan, Amerika içindeki tartışmalara kaymasına neden oluyor. Bu tasarı, Obama’nın, sera gazı salımı izinlerinin tamamının açık artırmayla satılması düşüncesiyle de uyuşmuyor. Ve ne yazık ki, tasarının Senato’da düzeleceği yönünde fazla umut yok."

Boston Globe, Merkezi İstihbarat Örgütü CIA’in El Kaide ile mücadele amacıyla suikast timleri oluşturmasının Kongre’den gizlenmesini eleştiriyor. Gazete bu durumdan eski başkan yardımcısı Dick Cheney’i sorumlu tutuyor:

"CIA başkanı Leon Panetta, suikast timlerini öğrenir öğrenmez doğru bir tavır takındı. Operasyonu hemen iptal etti ve ertesi gün Kongre’nin ilgili komisyonlarına bu konuda bilgi verdi. Eski bir Kongre üyesi olan Panetta, yürütmenin yasamaya karşı sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etti. Birçok konuda yürütmenin faaliyetleri kamu denetimi altında olmalıdır. İstihbarat alanında bu denetimi demokratik yollarla seçilen Kongre üyeleri yapar. Cheney, CIA’in suikast planını Kongre’den gizleyerek, kuvvetler ayrılığına dayanan Amerikan yönetim biçiminin temel ilkesini çiğnemiştir.

XS
SM
MD
LG