Erişilebilirlik

Ortaklık Konseyi’nin 47. Toplantısı Bugün


Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 47. toplantısı bugün yapılıyor. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başmüzakereci Egemen Bağış temsil edecek. Bu aynı zamanda Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla yapacağı ilk Brüksel ziyareti olması açısından da önem taşıyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 47. toplantısı bugün yapılıyor. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Başmüzakereci Egemen Bağış temsil edecek. Bu aynı zamanda Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı sıfatıyla yapacağı ilk Brüksel ziyareti olması açısından da önem taşıyor.

Ortaklık Konseyi toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından gelinen son nokta ve tarafların birbirlerinden beklentileri masaya yatırılacak. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtan ortak tutum belgesi dün Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği Genel İşler Dış İlişkiler Konseyi’nde onaylandı. Belge gerek içeriği gerekse tonu itibarıylaTürkiye’de son bir yılda atılan adımlarla pembe bir tablo çizmenin pek mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’de Brüksel’in beklentilerini karşılama yönünde pek bir adım atılmamış olması nedeniyle Avrupa Birliği’nin geçen yılki talepleriyle bu yılki talepleri arasında büyük benzerlikler olması dikkat çekiyor. En belirgin farklılık ise basın özgürlüğü alanında göze çarpıyor.

Bu yıla kadar eleştirdiği başlıklar arasında basın özgürlüğüne yer vermeyen Avrupa Birliği, ortak tutum belgesinde bu alandaki son gelişmelerden pek de hoşnut olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tutum belgesinde, “Avrupa Birliği, önde gelen isimlerin basını sert bir şekilde eleştirdikleri açıklamalar ve kamu yetkililerinin attıkları adımlar bağlamında, basın özgürlüğüne tam saygıya olanak sağlayan bir ortamın garanti altına alınması gerektiğini hatırlatır. Bu çerçevede AB, önde gelen bir ulusal basın grubuna karşı başlatılan vergiyle ilişkili hukuki süreci yakından izlemeye devam edecektir” denildi.

Ergenekon ve Deniz Feneri konularına girmemesiyle dikkat çeken belgede reformlar alanındaki ilerlemenin sınırlı olduğu vurgulanarak Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyması için bir çok alanda önemli çaba göstermesi gerektiği belirtiliyor. Yolsuzluğun hâlâ yaygın olduğunun kaydedildiği belgede, yolsuzluğun önlenmesi, belirlenmesi ve etkin şekilde kovuşturulması amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi isteniyor.

Tarafsız, bağımsız, güvenilir, şeffaf ve etkili bir yargı sisteminin hukukun üstünlüğü ve müktesebatın uygulanması açısından büyük önem taşıdığı ve temel bir şart olduğu da Avrupa Birliği’nin vurguları arasında yer alıyor. İşkence ve kötü muameleye karşı sıfır hoşgörü politikasının yoğunlaştırılmasını isteyen Avrupa Birliği güvenlik birimlerinin gösterilerde orantısız güç kullanmalarının önüne geçilmesini talep ediyor.

Askerlerin görev alanları dışında açıklama yapmaları eleştirilirken siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, Ombudsmanlık oluşturulması, limanların Rumlara açılması, dini azınlıklar ve Alevilerin sorunlarının giderilmesi AB'nin istekleri arasında yer alıyor. Dış politika alanında atılan bir çok adım ise AB tarafından övülüyor.

XS
SM
MD
LG