Erişilebilirlik

8 Nisan Amerikan Basınından Özetler


Boston Globe Obama’nın TBMM’de yaptığı konuşmayla, hem İslam alemine hem de Türkiye’ye önemli mesajlar verdiğini yazıyor. Gazete, bu konuşmayı yeni bir dönemin başlangıcı olarak niteliyor:

“Obama’nın, başkan sıfatıyla gittiği ilk Müslüman ülke Türkiye oldu. Türkiye’nin Batı ile Müslüman dünyası arasındaki köprü işlevi ve dünyanın en tehlikeli çatışma bölgelerine olan yakınlığı, bu tercihi daha da anlamlı kıldı. Obama, kendisinin Amerikan politikalarında yaptığı değişikliklerle, Türkiye’nin tam anlamıyla çoğulcu bir demokrasi haline gelmesi için atması gereken adımlar arasında bir paralellik kurdu. Amerika’nın geçmişteki hatalarını dile getirerek, Türk milletvekillerine basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve azınlık hakları konularında daha fazla çaba harcama çağrısında bulundu.”

Christian Science Monitor, Obama’nın Mecliste söylediği “Müslümanlar ile savaşta değiliz” mesajının yeterli olmadığı görüşünde. Gazete, bu açıklamanın somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini yazıyor:

“Obama, Ankara’da yaptığı konuşmada “kültürler arasında mutlaka gerginlik olması gerekmediğini” söyledi ve Müslüman bir nüfusa sahip laik ve demokratik Türkiye’yi de buna örnek gösterdi. Obama, “farklılıklarıyla bütünlük oluşturmayı” slogan haline getiren dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya’yı da örnek gösterebilirdi. Bu slogan, modern Türkiye’nin kurucusu olan Kemal Atatürk’e de ilham veren öz yönetim, özgürlük ve bireysel haklar gibi ilkelerden oluşuyor. Müslüman ülkelerin de aynı noktaya gelmeleri için kat etmeleri gereken uzun bir mesafe var. Obama, karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygıya dayalı bir biçimde Müslüman ülkelerle yakınlaşma çabasını sürdürmelidir. Ancak, buradaki “karşılıklı” ifadesi bu çabanın tek yanlı olamayacağını gösteriyor. Bu süreç, her iki taraf açısından da sancılı olacak.”

New York Times, Nesrin Azimi’nin Türkiye ile İran’ı kıyaslayan bir makalesine yer veriyor. Azimi, ikisi de Müslüman olan Türkiye ve İran arasındaki ciddi farklılıklara dikkat çekiyor:

“Türkiye, Orta Asya’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan bir bölgede ekonomik bir güç konumunda. Demokratik, laik ve güç kazanan bir Müslüman ülke olma imajını diplomatik girişimlerle de sürdürüyor. İslamcı bir partinin iktidarda olmasına rağmen, laiklik anlayışı derinlere kök salmış durumda. İran, azınlıklara karşı daha hoşgörülü bir geçmişe sahip, ancak Türkiye bu konuda da önemli mesafeler kat ediyor. İki ülkedeki kadınların durumu da iki farklı ideolojiyi yansıtıyor. İranlılar bugün Türk kardeşlerini kıskançlıkla karışık bir hayranlıkla izliyor.”

USA Today, Savunma Bakanlığına ayrılan yarım trilyon doları aşkın bütçeye rağmen, ordunun ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekiyor. Gazete, kriz döneminde askerlerin de kemer sıkması gerektiğini vurguluyor:

Pentagon, modern silah sistemlerine para akıtırken, askerlerin hayatını kurtaracak daha düşük teknoloji ürünlerini nasıl olur da sağlayamaz? Savunma Bakanı Gates, Amerikan ordusunun bugün yaşadığı gerilla savaşları ile geleceğin savaşları konusunda yeniden bir tercih sıralaması yapılacağını söyledi. Bu açıklama, bugün lazım olan kara birliklerine, özel harekat birliklerine ve teknolojiye daha fazla önem verileceği anlamına geliyor. Bush, 11 Eylül’den sonra Pentagon’a açık çek vermişti. Yapılan harcamaların bir kısmı gerekliydi ancak bir kısmı da gereksiz ve yararsızdı. Şimdi, bu ikisi arasında bir ayrım yapma zamanıdır.”

XS
SM
MD
LG