Erişilebilirlik

2 Mart Amerikan Basınından Özetler


Christian Science Monitor Irak’ta sağlanan gelişmelere rağmen Kerkük’ün statüsü ve petrol gelirlerinin paylaşımı konularının hala çözülemediğine dikkat çekiyor. Gazete, bu nedenle Obama yönetiminden Irak’tan çekilme takvimi konusunda esnek davranmasını istiyor.

"Irak henüz güllük gülistanlık bir ülke haline gelmedi. Bu nedenle Obama askerlerin nihai çekilme takvimi konusunda katı bir tavır izleyemez. Obama’nın muharip güçleri 2010 yılına kadar çekip geride 50 bin kadar asker bırakma konusundaki katı tavrı, Iraklı politikacıları kendi aralarında uzlaşmaya zorlamanın bir yöntemi olarak görülmelidir. Obama, Irak’ın kargaşaya veya diktatörlüğe sürüklenmesini göze alamaz. Özellikle İran’ın artan nüfuzu da göz önüne alındığında, bölgenin demokratik bir Irak’a ihtiyacı var. Amerika, Irak’ta çok fazla hata yaptı. Yeni bir hatayı daha kaldıramaz."

USA Today Irak’taki belirsizliklere rağmen, bir çekilme takvimi açıklanmasını destekliyor. Gazete, Obama’nın açıkladığı takvimle ilgili şu yorumda bulunuyor:

"Kuzeyde, fiili bir bağımsızlık yaşayan Kürtler, petrol gelirlerini merkezi hükümetle paylaşmak istemiyorlar. Ülke yönetiminde egemen olan Şiiler, Sünnileri güvenlik güçlerine dahil etme konusunda ayak sürüyorlar. Amerikan askerleri çekilirken, Amerikalı diplomatlar da bu sorunların çözümü için çaba harcamaya devam edecektir. Ancak son tahlilde, Irak savaşının ne kaybedilmesine ne de sonsuza kadar sürmesine izin verilebilir. Bazı Obama yandaşları kandırıldıklarını düşünseler de, açıklanan çekilme planı, belirli esneklikler içermek koşuluyla, oldukça makul bir plandır."

Boston Globe Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Ortadoğu gezisini değerlendiriyor. Gazete, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözüme ulaşılması için Amerika’nın sabırlı ancak kararlı davranması gerektiğini vurguluyor.

"İsrail’de, Filistin devletine karşı olan Likud lideri Benyamin Netanyahu bir sağ koalisyon kurmaya çalışıyor. Filistin’de de siyasi durum İsrail’dekinden daha parlak değil. Bill Clinton’un Camp David’de sağlayamadığı barışı gerçekleştirmek Hillary Clinton için onurlu bir tutku olmalıdır. Amerika ve müttefikleri açısından, İsrail-Filistin barışı kadar faydalı olabilecek çok az diplomatik başarı vardır. Ancak Clinton’ı çok zor bir süreç bekliyor. İsrail-Filistin barışı için öncelikle bölgesel bir çerçeve oluşturulması gerekiyor. Bu konuda müttefiklerden destek istemeli ve çok akıllıca hareket etmelidir."

Washington Post Pakistan hükümetinin Taliban’la anlaşarak Svat bölgesinde şeriat ilan etmesini tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Gazete, Washington’un terörle mücadele konusunda Pakistan’a daha fazla baskı uygulamasını istiyor.

"Pakistanlı liderler ve komutanlar, Taliban’ın giderek güçlenmesinin yol açtığı tehlikenin farkında oluklarını söylüyorlar. Ancak, pratikte Pakistan ordusunun büyük bir kısmı Hindistan’a karşı konuşlanmış durumda. Üstelik militanlara karşı yeterli eğitim ve donanıma da sahip değil. Ancak Amerika’nın da elinde bazı kozlar var. Pakistan hükümetinin Amerika’dan istediği askeri ve ekonomik yardım, hükümet güçlerinin ülkenin batısında yeniden denetimi ele almasına ve aşırı unsurları temizlemesi koşuluna bağlanmalıdır. Bu amaca uygun bir askeri ve siyasi strateji oluşturulmalıdır."

XS
SM
MD
LG