Erişilebilirlik

Alman Kriminal Dairesi'nin Yetkileri Genişletildi


Almanya’nın gündemini bir yıla yakın süre meşgul eden ve çetin tartışmalara neden olan Alman Kriminal Dairesi’nin yetkilerinin genişletilmesi sonunda yasallaştı.

11 Eylül terör saldırılarından sonra Almanya'da da gündeme gelen uluslararası terörizme karşı mücadele kapsamında yasaların sertleştirilmesi ve konuyla bağlantılı mercilerin yetkilerinin genişletilmesi çıkan yasayla yeni bir boyut kazandı.

Güvenlik uzmanlarına göre, Amerika’da 2002 yılında çıkan Homeland Security Act - İç Güvenlik Yasası örnek alınarak hazırlanan yasaya göre, Alman polisine ve özellikle de istihbarat örgütlerine dinleme ve takibatlar konusunda geniş yetkiler tanınıyor.

Yasa, Federal Kriminal Dairesi BKA’ya neredeyse sonsuz yetkiler veriyor, daire terörle mücadele kapsamında gerektiğinde şüpheli gördüğü kişilerin takibi ve araştırılması konusunda işlem yapma hakkına sahip, BKA ajanları soruşturma sırasında somut bir tehlike sezilmesi halinde şüphelilerin evlerinde, aktif oldukları dernek ve firmalarda arama, telefonları dinleme ve İnternet’ten takip düzenleyebilecek, kişisel alanlara gizli kamera ve ses cihazları yerleştirilebilecek. Güvenlik yasasında tartışmaların yoğunlaştığı nokta ise İnternet üzerinde kişisel bilgisayarların denetlenmesi konusu. İnternet üzerinden online takip yazılan herhangi bir elektronik postada kuşku uyandıracak yada terörizmle bağlantılı kelimelerin ve terimlerin kullanılması ile bile başlatılabiliyor.

İçişleri Bakanı Schauble, İnternet üzerinden yapılan takip ve elde edilen bilgilerin, konu ile yetkilendirilmiş bir hakimin kontrolünde gerçekleşeceğini ve kişinin özel hayatının zarar görmemesi için azami dikkat gösterileceğini belirtse de, yasaya tepki göstermeyi sürdüren muhalefet partileri, avukatlar, insan hakları savunucuları durumu özel hayata müdahale olarak değerlendiriyor.

Yasanın Müslüman kuruluş ve din temsilcileri tarafından eleştirilen noktası ise, Hıristiyan ve Musevi dinlerine mensup dini mekanların kapsam dışı tutulması, ayrıca bu dinlerin görevlilerinin ifadeyi ret hakkına sahipken, imamların ifade vermeye zorlanabilecek olması. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya sözcüsü Bekir Alboğa ’yasayı ‘yakışıksız’ olarak niteliyor.

Bu arada Almanya’nın eski İçişleri Bakanı Gerhart Baum, yasayı durdurabilmek için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını duyurdu.

Federal Kriminal Dairesi BKA yasasının ilk etapta 2020’ye kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG