Erişilebilirlik

OECD Raporu


Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yayınlanan yıllık yoksulluk raporuna göre, üyeler arasında zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun en hızlı büyüdüğü ülke Almanya.

OECD’nin ‘Ekonomik büyümeye rağmen gelir dağılımında adaletsizlik’ başlıklı raporu, örgüte üye 30 devlet arasında refah düzeyi açısından toplum içindeki eşitsizliğin en çok arttığı ülke olarak Almanya’yı birinci sırada gösteriyor. 1985-2005 yılları arasında gelir bölüşümündeki dengesizliği değerlendiren rapora göre, Türkiye Fransa, İspanya, İrlanda ve Yunanistan ile birlikte eşitsizliğin azaldığı az sayıda ülkeden biri. Bir zamanlar ‘taşı toprağı altın’ olan, sosyal güvenlik ve refah eşitliği açısından da örnek sayılan Almanya’da ise, rapora göre, özellikle eski Başbakan Gerhard Schröder dönemindeki gelir vergisi politikalarının ve istihdam reform paketinin sonucu olarak, alt ve üst gelir grupları arasındaki makas hızla açılmaya devam ediyor, ‘yeni alt tabaka’ olarak tanımlanan kesimin çoğunluğu işsiz, eğitimsiz insanlarla, tek başına çocuk yetiştirenler ve yabancılardan oluşuruyor.

Halkın yüzde 11’in yoksulluk sınırının altında yaşadığı Almanya bu sayı ile ilk kez OECD ortalamasının üstüne çıktı. OECD çapında ilk sırada bulunan bir başka sayı ise, yüzde 19,4’le herhangi bir çalışma karşılığı para girmeyen hane oranı. Bu hanelerde geçim devlet ve sosyal yardımlarla sağlanıyor. Öte yandan Almanya’da yoksul çocukların sayısı da, diğer sanayi ülkeleriyle kıyaslandığında, daha fazla artış gösterdi. Şu anda yoksulluk içinde yaşayan çocukların oranı yüzde 16, başka bir deyişle sayısı 3 milyona ulaştı. Toplumsal araştırmalarıyla tanınan Rosa Lüksemburg Vakfı yöneticisi Murat Çakır sosyal devletin budanmasının Almanya’da yoksul-zengin farkını arttırdığını öne sürüyor.

Raporda gelir dağılımı adaletsizliğe tepki nedeniyle bir toplumsal patlama beklenmediğine vurgu yapılıyor, ancak Murat Çakır toplumdaki eşitsizlik duygusunun son ekonomik önlemler sonrasında daha da yoğunlaştığını söylüyor.

Bu arada bundan kısa bir süre önce Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı tarafından hazırlanan ‚Türk Göçmenler Arasında Fakirlik’ başlıklı rapora göre, Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 42,5’i, Türk hanelerin de yüzde 44’ü fakirlik içinde yaşıyor. Almanya’da fakirlik sınırı 781 Euro’nın altında kalan net gelir olarak tanımlanıyor.

XS
SM
MD
LG