Erişilebilirlik

Bugün Dünya Gıda Günü


Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü tarafından düzenlenen günün amacı, dünyanın dikkatlerini açlık sorununa çekmek.

Gıda ve Tarım örgütü, açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1945 yılının 16 Ekiminde kuruldu. Birleşmiş Milletler’a bağlı örgüt, hedefine ulaşmak için, tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda tüm dünya ülkelerine hem danışmanlık yapar hem de teknik destek sağlar.
Merkezi Roma’da bulunan örgüt, 1981 yılından buyana 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. Bu özel gün nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor, konuyla ilgili seminerler düzenleniyor, yerel örgütler ve basın yayın organlarının da desteğiyle dünya kamuoyunun dikkatleri yiyecek sıkıntısına çekiliyor.

Dünya Gıda Günü için etkinlikleri için sadece Amerika’da 450 dernek işbirliği yapıyor. Dünya Gıda Günü Ulusal Komitesi adlı kuruluşun başkanı Patricia Young, 25 yıldır bu konuda halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söylüyor:

Patricia Young, Dünya Gıda Günü’nde, açlık, gıda üretimi ve tüketimi gibi konularda seminerler düzenlendiğini; radyo ve televizyonlar için özel programlar hazırlandığını; okullarda dengeli beslenmenin önem ve gereğinin anlatıldığını ve yoksullara dağıtmak üzere ülke genelinde yiyecek toplandığını söylüyor.

Patricia Young’a göre açlıkla yoksulluğu birbirinden ayırabilmek imkansız ancak yoksulluğun ekonomik ve toplumsal yönleri de var:

Amerika’da ve diğer ülkelerde zenginlerle yoksullar arasında uçurum bulunduğunu ve bu uçurumun giderek genişlediğini belirten bayan Young, “Bu kadar bolluk içinde neden bu kadar aç insan var? diye soruyor ve mevcut ekonomik krizin yalnız yoksulları değil herkesi etkimediğini vurguluyor.

Dünya Açlık Yılı adlı kuruluş için her gün dünya gıda günü. Örgüt yiyecek sıkıntısı çeken kişilerle gıda yardımı yapan resmi ve gayri resmi kuruluşlar arasında irtibat görevi yapıyor. Örgüt Başkanı Tim Ogborn, açlara yiyecek bulmakla yetinmek istemediklerini, açlık sorunun temelinde yatan kronik sorunlara çözüm bulmak istediklerini ve bu amaçla Ulusal Eylem Çağrısı adlı bir girişim başlattıklarını söylüyor:

Tım Ogborn, hem üretici hem de tüketiciler için gıda fiyatlarında istikrar sağlanmasının şart olduğunu belirtiyor ve bunun için finans sektörünün tarım sektörüne girmesinin önlenmesi gerektiğini savunuyor. Ogborn, Washington’un “serbest ticaret” değil “adil ticaret”e ağırlık vermesini ve son 30 yıldır yaptığı gibi tarım sanayiini değil; hızla artan dünya nüfusunun sağlıklı ve yeterli beslenebilmesinde önemli rol oynayan, küçük çaplı tarım işletmelerini desteklemesini istiyor.

İnsanların sağlıklı ve refah içinde yaşabilmeleri için yeterince ve düzenli olarak besin almaları şart. Ama üretilen gıda maddeleri artan nüfusa yeterli olmadığı için milyarlarca kişi besin yetersizliği çekiyor. Gizli aç denilen bu grubun yanı sıra en az 900 milyon insan sürekli gıda yardımına muhtaç.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü, açlık ve yetersiz beslenmenin tüm ulusların ortak sorunu olduğuna ve çözümü için işbirliği gerektiğine inanıyor.

XS
SM
MD
LG