Erişilebilirlik

Gül: 'Ekonomik Kriz Fırsata Dönüşmeli'


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin dünya ekonomisinin içinde bulunduğu krizi 'fırsat'a dönüştürüp, aşması gerektiğini belirtirken, bunun ancak Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda tüm reformların hızla gerçekleştirilerek yapılabileceğini söyledi. Gül, üyelik sürecine partilerüstü bir anlayışla sahip çıkılmasını da istedi.

TBMM'nin 23. dönem 3. yasama yılının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuşmasında küresel ekonomik krizin Türkiye'ye olası etkilerine ilişkin değerlendirmelere ağırlık verdi. Türkiye'nin uluslararası toplumun bir üyesi olarak dünya ekonomisini sarsan krizden doğal olarak etkileneceğini ancak bu krizi fırsata dönüştürme şansının da olduğunu söyleyen Gül, bu şansın ancak AB'ye tam üyelik hedefine odaklanılarak yakalanabileceğine olan inancına vurgu yaptı.

Türkiye'nin ekonomik açıdan güçlenmesi için ekonomik ve sosyal politikalarda dengeyi sağlaması gerektiğini anlatan Gül, kalkınmanın uzun vadeli bir perspektif içinde istikrarlı ve hızlı bir şekilde sürdürülmesine özen gösterilmesini istedi. Gül, AB'ye tam üyelik sürecinin, etkin bir dış politika ve geniş bir toplumsal ve siyasi mutabakatla hızlandırılmak zorunda olduğuna vurgu yaptı ve Türkiye'nin temel hedefinin 2023'te dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 10 ülke arasına girmek olması gerektiğinin altını çizdi.

Küresel krizin dünya ekonomilerini bir süre daha etkisi altında tutacağının açık olduğunu söyleyen Gül, ekonomi alanında gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını ve koordinasyonun güçlendirilmesini istedi. Bunun Türkiye için öngörülebilirliği artıracağını söyleyen Gül, milletvekillerine "Özellikle ülkemizin çevresindeki büyük sermaye birikimleri ve krizlere beraber baktığımızda, Türkiye'yi yatırım yapılacak güvenli bir ada haline getirebiliriz. Yeter ki, evimizin içini reformlarla düzene koymaya devam edelim" dedi.

Konuşmasında sık sık AB değerlerine atıf yapan Gül, Türkiye'de bireysel hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda güvence altına alınmasını, bu doğrultuda da yeni bir anayasa için meclisin gerekli çalışmaları yerine getirmesini istedi. Gül, Türkiye'nin AB'den beklentisini de, "Türkiye olarak; kendi sorunlarını aşabilmiş, uyum ve güven anlayışını muhafaza eden, bölgesinde gerçek liderlik yapabilen, hatta dünyadaki gelişmeler karşısında dengeleyici güç konumuna gelebilmiş bir AB hayal ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

XS
SM
MD
LG