Erişilebilirlik

'Yabancı Beyin' Arayan AB'ye 'Mavi Kart'


Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları göçmenlik yasası konusunda anlaşmaya vardı. Bir yandan göçle ilgili yeni düzenlemeler konusunda ilke kararlarını belirleyen Avrupa Birliği, diğer yandan Amerika’daki yeşil kartın benzeri olan mavi kart uygulamasına yeşil ışık yaktı.

Azalan ve yaşlanan nüfusunun yaratacağı sorunların önüne geçme çabası içinde olan Avrupa Birliği, yabancı beyinlerin peşinde. Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği adalet ve içişleri bakanları ABD’deki yaşil kart uygulamasını andıran “mavi kart” adını verdikleri uygulamaya yeşil ışık yaktılar.

Uygulama nitelikli işgücüne AB kapılarının açılması şeklinde özetlenebilecek bir niteliğe sahip. Bakanlar arasındaki en önemli pürüzü ise nitelikli işgücünün tanımlanması oluşturdu. 3. ülkelerden işgücü çekerek mevcut ve ileride daha belirgin bir düzeye yükselecek olan açığı kapatmayı amaçlayan uygulama öncelikle bilgisayar mühendisleri, hemşireler ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü hedefliyor. Uygulamanın son hali üzerinde çalışmalar bir süre daha devam edecek ancak şimdiden belli olan bir unsur, Mavi Kart’ın Komisyon’un önerdiği ilk şekilden geriye düştüğü. Mavi Kart sahiplerinin AB içinde istihdam anlamında kolay bir şekilde hareket edemeyecekleri ve çalışacakları ülkede, meslekdaşlarına verilen ortalama ücrettin 1buçukkatına kadar ücret alabilecekleri ifade ediliyor. AB, bu kişilerde 5 yıllık tecrübe de talep edebilecek.

Bir yandan üçüncü ülkelerden işgücü çekmeye çalışan AB diğer yandan da göç ve sığınma hakkında kurallarını sertleştirme yoluna gidiyor. AB adalet ve içişleri bakanları Dönem Başkanı Fransa’nın öncelikleri arasında yer alan göç paketine yeşil ışık yakma kararı aldı. Paket aslında tam bir bağlayıcılık içermiyor ve üye ülkeler arasındaki siyasi iradeyi ortaya koyuyor ve genel ilkelerin çerçevesini çiziyor. Siyasi pakt niteliğindeki belge göçün düzenlenmesi, yasadışı göçle ilgili işbirliği gibi konulara eğiliyor.

Alınacak göçün ülkelerin ihtiyacına göre belirlenmesi ve bu yapılırken profesyonel niteliklere odaklanılması, oturum izinlerinin massif bir şekilde verilmemesi, sığınma başvurularının AB dışında yapılamaya zorlanması paktın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Fransa’nın büyük önem verdiği bu belgenin onay sürecinin önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor.

XS
SM
MD
LG