Erişilebilirlik

2008 Dini Özgürlükler Raporu


Amerika’da Dışişleri Bakanlığı’nın 2008 Dini Özgürlükler Raporu’nda İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) insanların din değiştirme hakkını tanımadıklarını açıklamasına vurgu yapılıyor.

Raporda, Türkiye’nin de üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü’nün dini özgürlükleri sınırlama girişimleri eleştiriliyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı, dini özgürlükler konusunda, özellikle, Kuzey Kore, Burma, Çin, İran, Eritre ve Suudi Arabistan’daki politika ve uygulamalardan kaygı duyulduğunu açıkladı.

Türkiye

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın 2008 Dini Özgürlükler Raporunda, Türk Anayasası ve yasalarının dini özgürlükleri güvence altına aldığı, ancak laikliği koruyan bazı kanunların bu özgürlükleri sınırladığı savunuluyor.

Raporda, Türkiye’de dini özgürlüklere saygı duyulduğu ancak insanların kendilerini dini olarak ifade etmesinin devlet dairelerinde ve üniversitelerde yasaklandığı belirtiliyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda “hükümetin aşırı İslamcılıkla mücadelesini sürdürdüğü” görüşüne yer veriliyor.

Raporda, dini azınlıklara mensup vatandaşların devlet dairelerinde çalışmasının fiilen engellendiği; bu kişilerin, ibadet, kayıt yaptırma ve din adamı yetiştirmede zorluklarla karşılaştıkları belirtiliyor. Raporda ayrıca, dinlerini yaymaya çalışan Müslüman, Hıristiyan ve Bahailer’in engellemeyle karşılaştıkları ve zaman zaman taciz edildikleri kaydediliyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda dini azınlıklara yönelik tehdit ve saldırıların özgürlükleri yıprattığı; bazı dini gruplara mensup kişilere kuşkuyla yaklaşıldığı; aşırı İslamcıların da Yahudi aleyhtarı tutumlarını sürdürdüğü vurgulanıyor.

Raporda ayrıca din değiştirmek isteyen Müslümanların toplum tarafından taciz edildiği ve “komşu ve akrabalarının şiddetli tepkisiyle karşılaştığı” belirtiliyor.

Raporda, Türkiye’de tarikatlarla cemaatlerin yasaklanmasına rağmen yaygın olduğu ve çok sayıda siyasetçinin bile tarikat ilişkisi bulunduğu belirtiliyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Raporu Türkiye’de dini azınlıklara yönelik şiddet olaylarını da sıralıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bilgi verilen raporda, Alevilerin ayrımcılık şikayetlerine dikkat çekiliyor. Raporda her yıl olduğu gibi Vakıflar Yasası, Fener Rum Patriği’nin nasıl tanımlanacağı, Heybeliada Ruhban Okulu konusundaki tartışmalara da yer veriliyor. Bu yılki raporda ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kapatılması için açılan davaya da değiniliyor.

Raporda resmi kaynaklar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler kaynak gösterilerek verilen istatistiklerde, Türkiye'de 65 bin Ermeni Ortodoks; 23 bin Yahudi; 4 bin Rum Ortodoks’un yaşadığı belirtiliyor. Rapora göre, ayrıca, Türkiye'de 500 bin Şii Caferi, 10 bin Bahai; 15 bin Süryani; 5 bin Yezidi; 3300 Yehova Şahidi; 3 bin Protestan; ve sayıları tam olarak bilinmeyen Bulgar, Kıldani, Nesturi, Gürcü, Katolik ve Maruni Hristiyan bulunuyor. Verilen istatistiklere göre, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de 15-20 milyon Alevi yaşıyor.

XS
SM
MD
LG