Erişilebilirlik

Gurbetçiler İçin Yeni Strateji


Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 5 milyon civarında. Gayri resmi rakam ise bundan bir milyon daha fazla. Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunları ve bu sorunlara Türkiye'deki hükümetlerin yeterince ilgi göstermediği eleştirileri yıllardır süregelir. Yurt dışında yaşayan Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, şimdi söz konusu göçmenlerin yurt içi ve dışında karşılaştıkları sorunlarının çözümüne yönelik bir strateji planı hazırladı ve uygulamaya aldı. Plana Almanya'daki Türk çatı örgütleri ön ayak olmuştu.

Almanya'daki Türk çatı örgütlerinin temsilcileri geçen Ocak ayında başta Almanya'dakiler olmak üzere yurt dışındaki Türklerin sorun ve istekleri içeren geniş kapsamlı bir dosya ile Ankara'ya giderek, dosyayı Yurt dışında yaşayan Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'na sunmuşlardı. Yazıcıoğluö sorunları ve istekleri bir araye getiren dosyadan yola çıkarak, 70 sayfalık bir strateji belgesi hazırladı.

Söz konusu belge iki, dört ve sekiz yıllık dönemlere yayılmış. Belgede askerlik sorunundan, TRT'nin yurtdışındaki Türklere yönelik yayınlarının zenginleştirilmesine, Türk çocuklarına din dersinin Türkçe verilmesinden, emeklilikle ilgili sorunlara kadar bir dizi madde bulunuyor. Strateji belgesinde ayrıca Türklerin yaşadıkları toplumlara uyum göstermelerine yönelik çalışmalar da yer alıyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde karşılaşılan sorunların hemen tümünün ele alındığını belirten Bakan Yazıcıoğlu, belgeyi 'yol haritası' olarak niteliyor.

Bu belgenin oluşturulması sürecinde, Ocak ayındaki toplantıya katılanlardan biri de ATT Başkanı Kenan Kolat'dı. Kolat yurtdışındaki Türklerin sorunlarının çözümüne yönelik bir eylem planının yaşama geçirilmesini önemli bir adım olarak tanımlıyor. 70 maddelik planda dikkati çekenlerden biri askerlik hizmeti. Bu konuda AB ülkeleri mevzuatında bulunan seçenekli uygulamaya geçilmesi düşünülüyor. Bakan Yazıcıoğlu bu konudaki kararın ilgili diğer kurumlarla birlikte verileceğini belirtiyor.

Strateji planında yer alan uygulamalardan biri de yurtdışında din dersi verecek ilahiyatçıların Türkiye'de eğitilmesi. Örneğin Almanya'da yetişen ve lise eğitiminden sonra Türkiye'de ilahiyat fakültesine gideceklerin yeniden Almanya'ya dönerek okullarda din dersi vermeleri öngörülüyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin uyum sorunlarına da eğilmeyi hedefleyen strateji planı, bir çalışma grubunun kurularak töre cinayetleri ile zorla evliliklere karşı mücadele edilmesini de öngörüyor. Strateji belgesi, kısa bir süre içinde Türkiye'den göçün tarihini ve boyutu ele alan bir müzenin kurulmasını da amaçlıyor.

XS
SM
MD
LG