Erişilebilirlik

4 Temmuz Amerikan Basınından Özetler


New York Times Kolombiya’da Marksist gerilla örgütü FARC tarafından altı yıldır rehin tutulan politikacı Ingrid Betancourt ile üçü Amerikan vatandaşı 14 kişinin kurtarılmasıyla örgütün büyük bir darbe yediğini yazıyor. Gazete, Kolombiya devlet başkanı Alvaro Uribe’den de siyasi bir uzlaşma önerisinde bulunmasını istiyor.

"Uyuşturucu parasından beslenen FARC’ın elinde hala 700’ü aşkın rehine var. Ancak örgütün bir kez daha kandırılması zor görünüyor ve toplu bir saldırı da birçok insanın ölümüne neden olacak. Uribe, bunun yerine siyasi bir çözüme yönelmelidir. Varılacak bir uzlaşma gerillaların silahsızlandırılmasını, uyuşturucu ve haraç işini bırakmasını içermelidir. Buna karşılık Uribe gerillalara af ve belki de siyasi yaşama katılma hakkı önermelidir. Amerika’nın FARC’la mücadele için Kolombiya’ya verdiği desteğin büyüklüğü göz önüne alındığında Başkan Bush ile başkan adayları Obama ve McCain, hem Uribe’yi kutlamalı hem de tam bir siyasi zafer kazanması için devreye girmelidir".

Washington Post ise FARC’ın elindeki rehinelerin kurtarılmasında, Amerika’nın Kolombiya’ya verdiği desteğin önemli bir rol oynadığını hatırlatıyor. Gazete, desteğin sürmesi için Kolombiya ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının onaylanması gerektiğini vurguluyor.

"Amerika ile Kolombiya arasındaki serbest ticaret anlaşması siyasi hesaplar nedeniyle aylardır Kongrede bekliyor. Özellikle Demokrat Partinin sendikalarla ilişkisi bu konuda belirleyici rol oynuyor. Demokratlar, Uribe yönetiminin Kolombiyalı sendikacıları öldürenleri cezalandırmak konusunda yeterli çaba harcamadığını söylüyor. Ancak Kolombiya hükümeti bu konudaki haklı kaygıları gidereceği konusunda söz veriyor. Üstelik, Uribe’nin izlediği politikalar Kolombiya’daki şiddet eylemlerini ve sendikacılara yönelik saldırıları da büyük ölçü de azalttı. Sağlanan bu son başarının ardından artık Demokratların kaygıları meşruiyetini yitirmiştir. Artık, serbest ticaret anlaşması onaylanmalıdır".

Los Angeles Times
4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bireysel özgürlükler ve toplumsal düzen arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Gazete, birbiriyle çelişkili gibi görünen bu iki kavramın tarihsel süreç içinde Amerikan anayasasıyla bir dengeye kavuştuğunu kaydediyor.

"Bu çelişki günümüzde de geçerliliğini koruyor. Sınır tanımayan bir savaşta ulusal güvenliği tartışırken, kişilik hakları ile hükümetin bireyleri izlemesi konusunu konuşurken, silah taşıma hakkı ile hükümetin bu hakkı düzenleme yetkisini kıyaslarken, göçmenlik meselesini, eşcinsel evliliğini, idam cezasını ele alırken aslında bu çelişkiyi tartışıyoruz. Özgürlük ve düzen; haklar ve güvenlik; tarih ve ilerleme arasındaki bu çelişkiyi hiçbir zaman tam olarak çözemeyebiliriz. 232 yıl önce yayınlanan bağımsızlık bildirgesinde de benzer çelişkiler vardı. Ancak, sağduyu ve mantık geçmişte olduğu gibi bugün de izlenmesi gereken yolu gösteriyor".

Boston Globe Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Edward Glaeser’ın şehirleşme ve demokrasi bağlantısıyla ilgili bir makalesine yer veriyor. Glaeser, Amerikan Bağımsızlık bildirgesi de dahil olmak üzere, özgürlük savaşlarının şehirlerden başladığına dikkat çekiyor.

''Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu, insanların ilişki kurmasına, bir araya gelmesine, plan yapmasına ve konuşmasına olanak sağlar. Tarım toplumları monarşi yönetimlerine daha uygundur çünkü kırsal toplumlarda demokratik bir muhalefeti örgütlemek çok zordur. Bugün de bütün dünyada demokrasi ile şehirleşme arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ilişki şehirlerin daha müreffeh, daha eğitimli yerler olmasının yanı sıra, esas olarak demokrasilerin doğmasında ve savunulmasında eşgüdümlü hareket edilmesini sağlar. Bu nedenle 4 Temmuz Bağımsızlık Gününü kutlarken, sizi özgürleştiren şehirleri de unutmayın".

XS
SM
MD
LG