Erişilebilirlik

AB'ye Güven Arttı


Son yapılan bir ankete göre Türkiye'de Avrupa Birliğine duyulan güven arttı.

Avrupa Birliği'nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu birimi Eurobarometre'nin yayımladığı bir çalışma Türkiye'de AB'ye olan güvenin arttığını ortaya koyuyor. 2007 sonbaharında yapılan araştırmaya göre Türkiye'de AB'ye duyulan güven yüzde 25 düzeyindeydi. Son çalışma ise bu oranın yüzde 6'lık bir artışla yüzde 31'e ulaştığını gösteriyor.

Türkiye, kaydedilen bu artışa karşın, AB'ye güven alanında son sıralarda yer alıyor. AB'ye en az güven duyan ülke yüzde 29'la İngiltere, en çok güven duyulan ülkeler ise Güney Kıbrıs (yüzde 71), Estonya (yüzde 69) ve Belçika (yüzde 68). AB'ye yönelik genel güven artışı, Birlik kurumlarına güveni de artırmış gözüküyor. 2007'nin son araştırmasında Türkiye'nin AB Komisyonu'na duyduğu güven oranı yüzde 17 olarak belirlenmişti. Son yayımlanan belgeye göre ise bu oran yüzde 23'e yükseldi. Türkiye'de Avrupa Parlamentosu'na duyulan güven de yüzde 5'lik bir artışla yüzde 25'e yükseldi.

AB'ye duyulan güven düzeyinde artış yaşansa da üyeliğe verilen destek yüzde 49'a sabitlenmiş durumda. Son üç yılda bu desteğin yüzde 71'den yüzde 49'a gerilediği düşünüldüğünde, son altı ayda destek oranında herhangi bir düşüş yaşanmamış olması olumlu bir gösterge olarak algılanıyor. Türkiye'nin AB üyeliğinden yararlanacağını düşünenlerin oranındaki düşüş trendi yerini yükselişe bıraktı. Bu oran, yüzde 5'lik artışla yüzde 58'e yükseldi.

Rapor, Türkiye'deki iç politikaya yönelik bazı değişiklikleri de ortaya koyan bir özelliğe sahip. 2007'nin son araştırmasında hükümete duyulan güven yüzde 63 düzeyindeydi. Veriler bu oranın yüzde 47'ye gerilediğine işaret ediyor. Benzer bir tablo TBMM açısından da geçerli. 2007 sonunda yüzde 64'lük bir güvene sahip olan TBMM, şu an, hükümet örneğinde olduğu gibi yüzde 47'lik bir orana sahip.

Eurobarometre verilerine göre, Türkiye'de işlerin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 31'lik bir düşüşle yüzde 17'ye gerilerken "işlerin kötüye gittiğini" düşünenlerin oranı yüzde 35'lik artışla yüzde 72 oldu. Türkiye'de hayatının bir yıl içinde daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranında da belirgin bir artış yaşanıyor. 2007 sonunda "Hayatım kötüye gidecek" diyenlerin oranı yüzde 13 olarak belirlenirken gelinen aşamada bu oran yüzde 30'luk artışla yüzde 43'e ulaştı. Türk ekonomisinin daha kötü olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 19'luk bir artışla yüzde 44'e yükseldi.

Araştırmaya göre Türkiye'de en önemli sorun yüzde 55'le işsizlik. Yüzde 33'lük düşüşle yüzde 44'e gerileyen terör ise ikinci sırada yer alıyor. Terörü, yüzde 35'le ekonomik durum izliyor.

XS
SM
MD
LG