Erişilebilirlik

Anayasa Mahkemesi’nden Kınama


Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılması istemiyle iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hakkında açtığı davaya gönderme yaparak mahkemede görülmekte olan davayla ilgili değerlendirme yapanları, mahkeme kararlarını eleştirenleri yazılı bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, mahkeme kararlarına 'pervasızca' eleştirilerde bulunulduğu belirtilirken, bu eleştirileri yapanların suç işlediği dile getirildi ve savcılar göreve çağrıldı.

Üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasını öngören Anayasa değişikliğini iptal kararının ardından, AKP'yle ilgili kapatma davasından ötürü Ankara'da tüm dikkatlerin üzerine çevrildiği Anayasa Mahkemesi kararlarına özellikle iktidar çevrelerinden sert eleştiriler gelmişti. AKP'nin mahkemenin türban kararını 'Anayasa ihlali' olarak nitelemesi, kapatma davası konusunda da mahkemenin, ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) baskısı altında olduğunu öne sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, kapatma davasının "Türkiye'ye zarar vereceği, Türkiyeyi iç çekişmeye sürükleyeceği" yönünde açıklamalar yapmıştı.

İşte, bu açıklamalardan rahatsızlık duyan Anayasa Mahkemesi de, karşı bir açıklama yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi. Mahkeme, görülmekte olan davalar hakkında yapılan ve söylenenlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğunun bilinmesine karşın, bu konuda yetkili ve sorumlu olanların hareketsiz kalmasının 'düşündürücü' olduğuna vurgu yaptı. Bu açıklamayla, savcıları göreve çağıran mahkeme, "kendisine yapılan başvurularda her türlü siyasal düşüncenin ve çekişmenin dışında kalarak, Anayasa ve yasalarda belirtilen hukukun üstünlüğüne dayalı, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini" duyurdu.

Mahkeme açıklamasında, toplumu ilgilendiren önemli siyasal sorunlar hakkında ilgili ve yetkili organlarca demokratik bir ortamda çözüm aranmasının, demokratik parlamenter sürece daha uygun olacağının, yargı organlarınca çözüme zorunlu bırakılmasının 'çağdaş dünyada hiç arzu edilmeyen bir tercih' olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kendisine Anayasa'da biçilen görev ve yetki kapsamında hareket ettiğine dikkat çekilirken, mahkeme kararlarına yöneltilen eleştirilere şöyle karşı çıkıldı:

"Verilen kararlar bilimsel ve hukuksal düzeyde elbette eleştirilebilir. Ancak mahkememizin manevi şahsiyeti, başkan ve üyelerin de özel hayatları dahil her türlü değerlerin hiçbir sınır tanımadan saldırıya uğraması, mahkeme mensuplarının hedef gösterilmesi, devam etmekte olan davaların sonuçları hakkında senaryolar üretilerek mahkemenin etki altına alınma girişimleri eleştiri olarak nitelendirilemez. Mahkemenin bu görevini yerine getirirken verdiği kararlara karşı insani ve ahlaki hiçbir değer tanımadan pervasızca yapılan eleştiri ve açıklamaları kınıyoruz."

XS
SM
MD
LG