Erişilebilirlik

9 Haziran Amerikan Basınından Özetler


Christian Science Monitor, İstanbul’da Romanların bin yıldır yaşadığı Sulukule’nin kentsel dönüşüm planı çerçevesinde yıkılarak, yerine Osmanlı Villaları kurulacağına dikkat çekiyor. Haberde, yurt içinden ve dışından büyük tepki toplayan projenin Roman kültürüne de darbe vuracağı kaydediliyor:

"Sulukule’de yaşayanlar, köksüz Roman algısının tersine Avrupa’nın, belki de dünyanın en eski Roman yerleşim birimini oluşturuyor. Araştırmacı Adrian Marsh, Sulukule’nin geçmişinin 1054’e kadar gittiğini söylüyor. Fatih belediye başkanı Mustafa Demir, kentsel yenileme planını, bölge halkına da fayda sağlayacak toplumsal bir proje olarak tanımlıyor. Ancak, projeye karşı çıkanlar Sulukule halkı için kaygı duyuyor. Bölge halkı, belediyenin verdiği güvencelere rağmen, ekonomik nedenlerden dolayı Sulukule halkının bölgede yaşamasının imkansızlaşacağını düşünüyor."

Washington Times, sahibinin çok eşliliği savunmasıyla yeniden gündeme gelen Tekbir Giyim hakkında, dini duyguları istismar ettiği gerekçesiyle dava açıldığı hatırlatılıyor. Gazete, iki reformcu ilahiyatçının açtığı davayı, siyasi İslam ile pazar ekonomisi arasında artan gerginliğin bir yansıması olarak yorumluyor:

"Türkiye’de yargı şimdiye kadar başörtüsüne karşı soğuk bir yaklaşım sergiledi. Anayasa Mahkemesi, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle üniversitelerde giyilemeyeceğine karar verdi. Mahkemenin, Tekbir isminin ticari amaçla kullanılmasını yasaklaması, dini isimler kullanan bir çok firmanın da isim değiştirmesine yol açabilir. Tekbir Giyim aleyhinde açılan dava, İslamcı basında da genelde olumlu yankı buldu. Ancak dindar Türklerin hepsi davaya olumlu bakmıyor. Tekbir Giyim hakkındaki dava ile AKP’nin kapatılması istemiyle açılan dava arasında mantıksal bir bütünlük olduğunu düşünenler de var."

New York Times geçen hafta Roma’da yapılan Birleşmiş Milletler gıda zirvesinde, gelişmiş ülkelerin insani kaygılar ve stratejik hesaplar yerine iç politikadaki dengelere göre hareket ettiğini yazıyor. Gazete, gelişmiş ülkelerin biyo yakıt politikasından, tarım sübvansiyonlarından ve ihracat yasaklarından vazgeçmeye niyetli olmadığını vurguluyor:

"11 Eylül saldırılarından sonra, dünyanın zengin ülkeleri, açlık, dışlanma ve terörizm arasındaki bağlantının farkına vardıklarını söylemişlerdi. Dünyanın zengin ülkeleri, kalkınmakta olan ülkelerin çiftçilerini piyasaların dışında tutan ve yoksulluğa mahkum eden gümrük vergilerini ve sübvansiyonları kaldırmayı gündeme getirmişlerdi. Ancak aradan geçen yedi yıla rağmen, bu konuda somut bir adım atılmadı. Tarım ürünlerine talebin giderek arttığı ve açlığın çok daha hızlı bir biçimde yaygınlaştığı bir dünyada, artık bu politikaların hiçbir meşruiyeti kalmamıştır."

USA Today Başkan Bush’un vergi indirimlerini kalıcı kılma çabasını eleştiriyor. Gazete, bu politikanın bütçe açığını artıracağını ve Amerikan ekonomisine zarar vereceğini öne sürüyor:

"Vergi indirimlerinin uzatılmasına karşı çıkarken, bütçe açığı sorununun sadece vergilerle çözülebileceğini savunmuyoruz. Harcamalardaki artış, vergi gelirlerinin azalmasından daha büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ancak Bush’un vergi indirimi politikası Amerika’nın mali sorunlarını artıran bir unsur. Gerçekçi olmak gerekirse, Amerika’nın bugün yaşadığı mali krizden daha büyük bir krizle karşılaşmasını önlemek için, hem harcamaların kısılması hem de vergi gelirlerinin artırılması gerekiyor."

XS
SM
MD
LG