Erişilebilirlik

AB: 'Türkiye Uluslararası Krizden Etkilenebilir'


Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ekonomik öngörüler içeren bir rapor yayımladı.

Raporda, Türk ekonomisiyle ilgili öngörülerin karışık bir tablo çizdiği vurgulanıyor.

Türkiye’nin uluslararası kriz karşısında çoğu Avrupa Birliği ülkesinden ve aday ülkelerden daha kolay incinebileceği mesajının verildiği raporda, bu durum önemli mali gereksinimlere bağlanıyor.

Zayıf iç talebin etkisiyle 2007’de yüzde 4 buçuğa gerileyen büyümenin, 2008’de yüzde 4,3'e düşeceği, 2009’da ise artış kaydederek yüzde 4ö7’ye ulaşacağı belirtiliyor. Enflasyonist baskıların 2008’in ortasından itibaren düşmeye başlayacağının öngörüldüğü raporda, bu bağlamda mali disiplin ve Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri konusundaki güvenilirliğinin yükselmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. 2007 için yüzde 8,2 olarak belirlenen enflasyon oranının 2008’de yüzde 6 buçuğa, 2009’da da yüzde 5,9’a gerilemesi bekleniyor. Tüketici fiyatları temelinde bakıldığında ise 2008 beklentisinin yüzde 7,9, 2009 öngörüsünün ise yüzde 6,1 olduğu görülüyor.

2008 ve 2009’a ilişkin öngörülerin karışık bir görünüme sahip olduğunun vurgulandığı raporda, Türkiye’nin, sıkı parasal ve mali politika enflasyonu düşürücü sürece katkı sağlarken ihracattaki büyümeyi, özellikle de turizm alanında, artırabilmesi gerektiği ifade ediliyor. Raporda, bunun sağlanması halinde enflasyonist baskılardaki kademeli düşüşün faiz oranlarının düşmesine ve yatırım ortamının iyileşmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Mali politikanın, seçim yılı olması nedeniyle 2007’de, belirgin şekilde gevşediğinin vurgulandığı raporda, kısa vadede kamu sektörü dengelerinin yüksek faiz oranı ve özelleştirmedeki yavaşlamadan etkilenebileceği kaydedildi. 2007’nin ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerin belirgin bir şekilde hız kestiğinin altının çizildiği raporda özellikle özel tüketim ve yatırımda yavaşlama olduğu belirtiliyor. İstihdam alanında 2007’de yüzde 1,1’lik artış kaydedildiği, bu artışın 2008’de yüzde 1,3, 2009’da da yüzde 1,4 olacağı, 2007’de yüzde 9,9 olarak belirlenen işsizlik oranının ise 2008’de yüzde 10’a yükseldikten sonra 2009’da yüzde 9.8’e gerileyeceği de AB’nin öngörüleri arasında yer alıyor.

İthalattaki büyümenin güçlü kalmayı sürdüreceğinin, 2008’de ihracatın daha zayıf para biriminin faydalarından yararlanmaya başlayacağının vurgulandığı AB belgesinde, cari açığın 2008 ve 2009 için yüzde 6,4 olması öngörülüyor. Raporda kamu açığındaki düşüşün süreceği kaydediliyor ve 2007’de yüzde 38,8 olarak belirlenen bu oranın 2008’de yüzde 32,9’a, 2009’da ise yüzde 28’e gerileyeceği yönündeki beklenti dile getiriliyor.

XS
SM
MD
LG