Erişilebilirlik

Washington'da Kapatma Davası Tartışıldı


Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde yapılan panelde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kapatılması için açılan dava değerlendirildi. “Yargı Darbesi mi?” başlıklı panele eski Dışişleri Bakanlarından ve Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz Soysal; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Köker ve Turkish Daily News gazetesi yazarı Mustafa Akyol katıldı. Köker ve Akyol konuya ‘demokrasi’ açısından bakarken, Soysal, konuyu ‘hukuki’ olarak değerlendiriyor.

Parti kapatma davasının değerlendirildiği panele katılan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Köker, aynı zamanda AKP'nin talebiyle yeni bir Anayasa taslağı hazırlayan Profesör Ergun Özbudun’un başkanlığındaki komisyonun üyelerinden... Profesör Köker, kapatma davasını “bir çatışma” olarak görüyor. Ancak Köker, bu çatışmanın “gelenekselciler ve modernlik yanlıları arasında değil, demokrasi yanlılarıyla devletin koruyucuları, cumhuriyetin sahipleri arasında olduğunu” düşünüyor.

Köker, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu, biri hariç son 10 parti kapatma davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygunsuz bulunduğunu hatırlattı.

Panelde söz alan Turkish Daily News gazetesi yazarı Mustafa Akyol da kapatma davasını daha geniş, tarihi ve siyasi bir açıdan yorumladı. Akyol, Türkiye’nin Fransız modeline uygun bir laikliği benimsediğini hatırlattı, Türkiye’nin kurucularının, “Fransızların aşırı laiklik yaklaşımından ilham bulduğunu" söyledi.

Akyol, “Sormamız gereken soru şu: Türkiye’nin gerçekten bu kadar katı, liberal olmayan bir laiklik sistemine ihtiyacı var mı” diye konuştu. Akyol, Türkiye’nin Afganistan veya Pakistan gibi bir ülke olmadığını, Türkiye’deki İslam anlayışının çok daha çağdaş olduğunu, bu nedenle bu kadar katı bir laikliğe ihtiyaç duyulmadığını savundu.

Akyol, İslamcılıkla suçlanan kesimlerin, Türkiye’de laikliğin yıkılmasını değil, Amerikan modeline uygun bir laiklik istediklerini söyledi.

Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz Soysal ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Müslüman bir toplum içerisinde demokrasiyi muhafaza etmeye çalıştığını belirtti.

Bu konuda, Avrupa’nın tutumunu eleştiren Soysal Amerika’nın daha anlayışlı bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Soysal, Amerika’da da yargının siyasi sistemi muhafaza ettiğini hatırlattı.

Soysal, Türkiye’de anayasal sistemin işlemekte olduğunu söyledi. Mümtaz Soysal, demokrasinin devamlılığını sağlayan Anayasal sistemin, çoğunluğun, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmemesini garanti altına aldığını söyledi. Soysal, “Cumhuriyet, başka güçlerin müdahalesini beklemektense kurumlarını kullanarak sorunlarını aşmaya çalışıyor” diye konuştu. “Başarısız askeri darbelerin eleştirildiğini” hatırlatan Soysal, “şu anda kanunlar dahilinde, Anayasaya uygun ve olağan bir sürecin işlediğini” savundu.


Soysal, sistemin kendini koruma mekanizması bulunduğunu ve bu mekanizmanın demokratik sistemin dışından gelebilecek müdahalelerin önüne geçtiğini söyledi.

XS
SM
MD
LG