Erişilebilirlik

'Enerji Sorunu İçin Sihirli Formül Yok'


Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı Amerikan Hükümeti ve sektörün öncü şirketlerinin katkılarıyla dün Washington’da başladı. Konferans, yenilenebilir enerji kaynaklarının uluslara sunduğu fırsatları ve aşılması gereken güçlükleri ortaya koymak, bilgi paylaşımını sağlayıp, bu alanda ulusların işbirliğini arttırmalarına yardımcı olmak için yapılıyor.

Yenilenebilir Enerji Konferansı 2004 yılında Bonn ve 2005 yılında Pekin’de düzenlenen konferansların belirlediği hedefler doğrultusunda, enerji güvenliğinin arttırılmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlıyor. 2008 Yenilenebilir Enerji Konferansı üç ana bölümden oluşuyor. Bunlar bakanlar düzeyindeki toplantılar, enerji şirketlerinin düzenlediği özel toplantı, panel ve tartışmalar, ayrıca yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtıldığı fuar şeklinde sıralanıyor...

Konferansın bakanlar düzeyindeki toplantılarına Amerikan Hükümeti ev sahipliği yapıyor. Bu toplantılara dünyanın dört bir tarafından 2 binden fazla üst düzey yetkili, işadamı, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılıyor. Türkiye’den konferansa son ana kadar Enerji Bakanı Hilmi Güler’in katılması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Türkiye’den Bakan düzeyinde olmasa da enerji bakanlığından üst düzey yetkiler konferansa iştirak ediyorlar... Yarın ayrıca, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki projelerini anlatan bir sunum yapılacak.

Konferansın dünkü bölümünde başta Amerika Dışişleri ve enerji bakanlıklarının üst düzey yetkilileri olmak üzere konuşmacılar toplantıların temel amacını açıklayan açılış konuşmalarını yaptılar. Bunlar arasında Amerika Enerji Bakanı Samuel Bodman, Tarım Bakanı Ed Schafer, Dışişleri Bakan Yardımcılarından John Negroponte, Paula Dobrianski; Almanya Federal Hükümet Devlet Bakanı Michael Müller, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Xiaoqiang vardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı John Negroponte, alternatif enerji kaynaklarının enerji güvenliği ile ilgili birçok sorunu ortadan kaldıracağını söyledi. Negroponte, alternatif enerjinin sanayi üretiminde yeni ufuklar açacağını, ticarette etkileşimi arttırıp teknolojik gelişmeyi yeni boyutlara taşıyacağını belirtti.

Konferansın konuşmacıları ayrıca, tarım ve kırsal kalkınma, araştırmalara özel sektör ve hükümetler eliyle daha fazla kaynak yaratılması; yenilebilir enerji pazarının piyasa payının geliştirilmesi ve proje finansmanı gibi konularda değerlendirmelerde bulundular.

Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi Başkanı Hermann Scheer, Washington’un yenilenebilir enerjiye karşı şimdiye kadar izlediği olumsuz tavrı eleştirdi, ancak Amerika’nın bu alandaki rolünün önemli olduğunu vurguladı:

Hermann Scheer, Washington’da düzenlenen bu konferansla Amerika’nın veto eden tavrını bırakıp bu alanda gelişmenin hızını belirleyen bir lokomotif gibi hareket etmeye başlamasını diledi.

Amerika Enerji Bakanı Samuel Bodman, dünyada enerjiye olan ihtiyaç arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin daha da anlaşıldığını söyledi. Samuel Bodman, dünya enerji sorununu çözebilecek sihirli bir formül bulunmadığını, çözüm için ülkelerin, iş ve bilim dünyasının, sivil toplum örgütlerinin ve tüketicilerin ortak çabasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bodman, “İklim değişikliği sorununa eğilmek ve azalan fosil yakıtlara alternatifler üretmek öncelikli hedefimiz” şeklinde konuştu. Enerji güvenliği ile ülkelerin siyasi istikrarı arasındaki bağı vurgulayan Bodman, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın en çok kalkınmakta olan ülkeleri etkilediğini vurguladı.

Washington Uluslararası Yenilenebilir Enerji Konferansı’nın önemi, ülkelerin hükümet yetkilileriyle, enerji sektörünün lider kuruluşlarını bir araya getirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak, sektörün önünü açmak olarak tanımlanıyor. Yenilenebilir enerjide en çok bioyakıtlar, güneş, rüzgar, su ve termal kaynaklar üzerinde duruluyor. Fuar sergi sarayında bu alanlarda hizmet veren birçok şirketin standını görmek ve şirket yetkilileriyle konuşmak mümkün...

XS
SM
MD
LG