Erişilebilirlik

Türban Konusunda Uzlaşma


Üniversitelerdeki türban yasağını kaldırma konusunda hemfikir olan AKP ile MHP, bunu nasıl yapacaklarını da belirledi. İki partinin anlaşmasına göre Anayasa’nın 10. ve 42. maddeleri ile YÖK Kanunu’nun ek 17. maddesi’nde değişikliğe gidilecek. Üniversitelerde türban takmak isteyenler, kimliklerini belli edecek şekilde yüzlerini açıkça göstermek ve başörtülerini çene altından bağlamak zorunda olacak.

Üniversitelerdeki türban yasağını kaldırma girişiminde ana muhalefetteki CHP’nin yanısıra yargı organlarını da karşısında bulan hükümetteki AKP, muhalefetteki MHP ile ortak hareket ederek bu girişimde kararlı olduğunu ortaya koydu. İki parti, TBMM’de gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında türban yasağını kaldırırken nasıl bir yol izleyeceklerini de yaptıkları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, konunun bütün ayrıntılarıyla ele alındığı ve türban yasağının kaldırılması için Anayasa’nın 10. ve 42. maddeleri ile YÖK Kanunu’nun ek 17. maddesinde değişiklik yapılmasında uzlaşıldığı duyuruldu.


Kanun Önünde Eşitlik

AKP ile MHP’nin uzlaşısına göre Anayasa'nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasına ‘her türlü kamu hizmetlerinden yararlanma prensibi’ eklenecek. Bu ekleme ile birlikte, Anayasa'nın 10. maddesinin "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" şeklindeki 4. fıkrası, "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır" şeklinde değiştirilecek.

Eğitim ve Öğrenim Hakkı

AKP ile MHP, Anayasa’nın ‘eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi’ başlıklı 42. maddesinde de düzenlemeye giderken, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz “ şeklindeki birinci fıkrayı, “Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” şeklinde değiştirecek.

42. madde üzerindeki başka bir düzenleme, öğrenim hakkının kullanılmasının sınırları ile ilgili olacak. 42. maddenin "Öğrenim hakkının kapsamı, kanunla tespit edilir ve düzenlenir" şeklindeki fıkrası, "Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir" şeklinde değiştirilecek.

Başörtüsü

AKP ile MHP, türban serbestliğinin üniversitelerdeki uygulamasının sınırını da YÖK Kanunu’nun ek 17. maddesi ile belirleme kararı aldı. Buna göre, YÖK Kanunun ek 17. maddesinin, "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğrenim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir" şeklindeki maddeye şu ekleme yapılacak: "Hiç kimse başının örtülü olması sebebiyle yükseköğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başın örtülmesi, kişinin yüzü açık ve kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olması gerekir."

Bu yöndeki düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde baş örtme biçimi de yasa ile tanımlanmış olacak. Başörtüsünün sadece çene altından bağlanması yasal sayılırken özellikle çarşaf, peçe, burka gibi örtülerin kullanılması da engellenmeye çalışılacak.

AKP ile MHP’nin üzerinde uzlaştıkları yasa değişiklik teklifinin iki partinin milletvekillerinin imzası ile birlikte TBMM Başkanlığı’na verilerek, yasal düzenleme için ilgili prosedürün başlatılması bekleniyor.

İlgili bağlantılar

XS
SM
MD
LG