Erişilebilirlik

31 Aralık Amerikan Basınından Özetler


New York Times Annapolis zirvesiyle birlikte Ortadoğu’da barış umutlarının arttığını belirtiyor ancak daha sonra yaşanan gelişmelerin hayal kırıklığı yarattığını vurguluyor. Gazete, gelecek hafta İsrail ve Filistin’de temaslarda bulunacak olan Başkan Bush’tan taraflara baskı yapmasını istiyor.

"İsrail başbakanı Ehud Olmert de, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas da son derece güçsüz liderler. Bu yüzden de ciddi bir uzlaşmaya varabilmeleri için azami ölçüde dış desteğe ihtiyaçları var. Aşırı uçların sorumsuz bir şiddet eylemiyle görüşmeleri engellemeye çalışması hiç de uzak bir ihtimal değil. Bu nedenle Olmert ve Abbas süreci mümkün olduğunca hızlandırmalı ve vatandaşlarında bir barış umudu uyandırmalıdır. Annapolis zirvesi sonrasında yaşanan hareketliliğin, yerini durgunluğa bırakması Başkan Bush’a da gelişmeleri dışarıdan izlemekle yetinemeyeceğini bir kez daha gösteriyor."

Los Angeles Times İran’da iktidar kavgalarına ilişkin ilginç bir habere yer veriyor. Mollaların güç kaybettiği belirtilen haber şöyle devam ediyor;

"Şii inancına göre en üst düzeyde bulunan dini otorite bile aslında sınırlı bir yetkiye sahip. Batılı bir diplomata göre, İran’da çok farklı iktidar odakları var ve sistem hiç birinin iktidarı tam olarak eline geçirmemesi esasına dayanıyor. Tahranlı bir avukat “İran’ı kim yönetiyor” sorusunu, “hem hiç kimse yönetmiyor, hem de herkes yönetiyor” diye cevaplıyor."

Christian Science Monitor Arizona eyaletinde kaçak göçmenleri çalıştıran işverenlere ceza verilmesini öngören yasanın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini hatırlatıyor. Gazete, bu uygulamanın bütün Amerika için bir örnek oluşturabileceğini savunuyor.

"Yasanın başarısı nasıl uygulanacağına bağlı. İşverenler ve kolluk güçleri kaçak göçmenleri yakalamaya çalışırken ırkçı davranışlardan kaçınmalıdır. İşverenler, federal elektronik veri tabanını kullanırken çok dikkatli hareket etmelidir. İşçilerin hukuki durumunu denetlemeyi amaçlayan bu sistem hala yeterince sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Ancak bu yasanın asıl etkisi ekonomik sonuçlarıyla ölçülecek. İşverenlerin hem daha yüksek ücret isteyen yasal statü sahibi işçileri istihdam edip hem de rekabet koşullarına ayak uydurup uyduramayacağını zaman içinde göreceğiz."

Washington Post Kongrede etik kuralların gerçekten egemen olabilmesi için bağımsız bir denetim mekanizması kurulması önerisine destek veriyor. Gazete, Kongre üyelerinin yine Kongre üyeleri tarafından denetlenmesinin doğru olmayacağı görüşüne yer veriyor.

"En önemli sorun, yeni oluşturulacak olan Kongre Etik Bürosunun tanıklara ve belgelere ulaşma konusunda yeterli yetkisinin olup olmayacağı konusu. Hazırlanan taslakta, büroya celp çıkartma yetkisi verilmesi öngörülmüyor. Belki de büroya, Kongre Etik komitesine başvurarak kendi adına celp çıkartma yetkisi verilmesi daha doğru bir yaklaşım olabilir. Ancak yine de tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa, bir yıllık uygulamanın ardından büroya celp çıkartma konusunda daha fazla yetki verilmesi yeniden gündeme getirilebilir."

XS
SM
MD
LG