Erişilebilirlik

Fransa Yine Engel Çıkardı


Fransa, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, genişlemeyle ilgili kararlarda Türkiye karşıtı görüşünü kabul ettirdi. 14 Aralık’taki zirvenin sonuç bildirgesinden Türkiye’nin üyeliğini çağrıştırdığı gerekçesiyle “katılım” ifadesi çıkarıldı.

Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde sorun yaratmayı öncelikli politikaları arasına yerleştiren Fransa, yine engel çıkardı. Paris, 14 Aralık’ta Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan zirvenin sonuç bildirisinde Türkiye’ye yönelik olarak “üyelik ve katılım” ifadelerinin kullanılmasını engelledi.

Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği dışişleri bakanları Fransa’nın geri adım atmaması üzerine zirvede herhangi bir kriz yaşanmasını engellemek ve Türkiye’yle müzakere başlıklarının açılmasının devamını sağlamak için 14 Aralık’ta yayımlanacak zirve sonuç bildirisini Paris’in itirazları çerçevesinde şekillendirdi. Fransa açısından “kozmetik bir zafer” olmanın ötesine geçmeyen bildiride, Türkiye’yle ilgili olarak “katılım” ifadesi kullanılmasa da yapılan vurgular, üyelik perspektifini ve sürecin devamını teyit eden bir niteliğe sahip.

Bildirinin genişleme stratejisiyle ilgili bölümünde, Aralık 2006 zirve kararlarına net atıfta bulunuluyor. Bu aslında Avrupa Birliği’nin mevcut müzakerelere yönelik taahhütlerini teyit etmesi anlamı taşıyor. Katılım Ortaklığı Belgesi’ne de atıfta bulunulan aynı bölümde, teknik çalışmaları tamamlanan başlıkların Müzakere Çerçevesi bağlamında açılacağı vurgulanarak AB’nin bu ay içinde Türkiye ve Hırvatistan’la yapılacak Hükümetlerarası Konferansı beklediği vurgulandı.

Avrupa Birliği, Türkiye başlığı altında ise geleceğe yönelik mesajlar vermektense İlerleme Raporu’nda yer alan tespitleri yineleme yolunu seçti. Türkiye’nin nisan ayında yaşadığı krizin, demokrasiyi güçlendiren bir şekilde sonuçlandığının altının çizildiği bildiride, hükümetin eksikleri gidermek ve reformlara devam konusundaki taahhütleri memnuniyetle karşılanırken “Avrupa Birliği, bu taahhütlerin yakın zamanda gerçek ve somut eylemlere dönüşmesini beklemektedir” denildi. Türk topraklarına yönelik her türlü terörist saldırı ve şiddetin kınandığı bildiride Türkiye’nin terörle mücadelesine destek verildi. Avrupa Birliği, Kıbrıs’a yönelik beklentileri de tekrarladı.

Dışişleri bakanlarının ele aldığı bir başka konuyu da Sarkozy’nin Türkiye’nin üyeliğini ve Avrupa’nın sınırlarını tartışmaya açmak üzere ortaya attığı Akil Adamlar Komitesi oluşturdu. Komitenin adı Düşünce Grubu haline alırken görev tanımı da Fransa’nın beklentilerinin altında kalan bir şekilde yapıldı. Avrupa Birliği’nin mevcut politikalarını ya da kurumsal konuları sorgulama yetkisi olmayan grup, global güvenlik, göç, terörle mücadele, enerji ve çevre gibi konular hakkında görüş bildirecek. Genişleme ya da Türkiye’ye herhangi bir doğrudan atıf da grubun görev tanımı içinde yer almıyor.

Fransa’nın kuruluşunu müzakerelere devam için şart koştuğu gruba onay verilmesiyle “tüketicinin ve sağlığın korunması ile Trans –Avrupa şebekeleri” başlıklarının açılmasının önünde engel kalmadı. Dışişleri bakanları tarafından kabul edilen sonuç bildirisi taslağının 14 Aralık’ta da herhangi bir değişikliğe uğramadan Birlik liderlerince onaylanması bekleniyor.

XS
SM
MD
LG