Erişilebilirlik

BM'den Kadına Karşı Şiddet Raporu


Birleşmiş Milletler dünyada her üç kadından birinin, ailesinin bir bireyi tarafından dövüldüğünü, kadınların yüzde 40’ının da bir yabancının saldırısına hedef olduğunu açıkladı. Dünyada on milyon mültecinin yarısının da kadın olması nedeniyle bir çok uzman, kadınların çektiği eziyete son verilmedikçe, dünyada barış ve istikrar sağlanamayacağını söylüyor.

Kadınlar dünyanın her ülkesinde şiddete hedef oluyor. Ve bu konuda birinci sırada, Afrika ülkesi Kongo var. Birleşmiş Milletler’e göre, bu ülkede kadına karşı şiddet sistematik ve her bölgede son derece yaygın.

Uluslararası Af Örgütü’nün, Kadının İnsan Hakları Bölümü Başkanı Shiela Dauer savaş zamanlarında kadına karşı şiddetin, tıpkı bir silah gibi kullanıldığını söylüyor. Bu uzmana göre, barış zamanlarında ise aile içinde kadına uygulanan şiddet, saldırganın hakimiyet ifadesi ve cinsel aşağılamanın ürünü olarak ortaya çıkıyor:

"Sorun kadının dünyanın her yerinde ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Bu, kadına karşı ayırımcılığı doğuruyor. Bu şiddete izin vermek ve şiddeti uygulayanların peşine düşmemek, kadına karşı ayırımcılığın yaygın örneği olarak karşımıza çıkıyor. Böylece kadına karşı şiddet dünya çapında yaygın olup insan haklarının da çiğnenmesi olarak kabul ediliyor."

Birleşmiş Milletler araştırmaları, Pakistanlı kadınların yüzde 70’inin ailesinden veya dışardan bir erkeğin uyguladığı şiddete hedef olduğunu gösteriyor.

Aile içi şiddet özellikle kalkınma yolundaki ülkelerde alabildiğine yaygın.

Kalkınma yolundaki ülkelere teknik yardım sağlayan MEASURE adlı araştırma kuruluşunun uzmanlarından Sunita Kishor bu konuda şunları söylüyor:

"Örneğin Hindistan’da evli kadınların yüzde 37’si kocalarından şiddet gördüklerini söyledi. Aynı şekilde hem Zambiya hem de Ugandalı evli kadınlar kocalarının şiddetine hedef olduklarını söylüyor. Peru ve Nikaragua’da da, benzer rakamlar karşımıza çıkıyor. Kalkınma yolundaki ülkelerde, evli kadınların en az üçte birinin, kocalarından şiddet gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz."

Kadına karşı şiddet kalkınmış ülkelerde de sorun. Ancak rakamlar daha düşük. Örneğin İngiltere’de her hafta iki kadının kocaları tarafından öldürüldüğü, hükümet istatistikleriyle belirlenmiş bulunuyor. Bu ülkede ve bu cinayetler, işlenen tüm suçların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Uluslararası Af Örgütü uzmanlarından Shiela Dauer de kadını hedef alan suçların dünya çapında bir sorun olduğunu belirtiyor:

"Amerika’da her altı kadından biri eşinin saldırısına uğruyor. Ayrıca savaş ve çatışma durumlarında da kadınlar ve çocuklar arada kalıyor. Bu çok büyük çapta bir sorun. Örneğin Darfur’da milyonlarca kadın ve çocuk saldırılar yüzünden evini terk etmek durumunda kaldı."

Dünyadaki mültecilerin yarısı kadın. Bu kadınlar mülteci kamplarında hem şiddete hedef oluyor, hem de çocuklarının ve ailesinin geçimini sağlamak durumunda kalıyor. Bazılarının ırzına geçiliyor ve doğan çocuk toplumdan dışlanıyor. Savaş ve çatışmalar, zaten zorla evlendirilen, kocasından şiddet gören kadınların durumunu daha da kötüleştiriyor.

Kadına karşı şiddet, sosyal ve tıbbi hizmetlerin yanısıra üretim kaybı yoluyla devletlere milyonlarca Dolar’a mal oluyor. Birçok uzman kadının güvenliği ile bulundukları ülkenin istikrarı arasında sıkı bir bağ olduğuna işaret ediyor. Nüfusunun yarısı güvenlik içinde olmayan bir ülkenin güvenlikli olduğunu söylemek mümkün değil. Bu bakımdan, uzmanlara göre, kadının güvenliğinin sağlanmasını ön plana almak gerekiyor.

Birleşmiş Milletler, barış görüşmeleri ve güvenlik konularında kadınların durumuna ağırlık verilmesi için çalışılacağını belirtiyor. Örgüt Genel Sekreteri Ban ki Moon kadına karşı şiddetin yaygın ve salgın olduğunu söyledi. Birçok uzman, erkeklerin kadına karşı şiddeti durdurma konusuna erkeklerin aktif olarak katılması gerektiği görüşünde.
XS
SM
MD
LG