Erişilebilirlik

19 Kasım Amerikan Basınından Özetler


Christian Science Monitor gazetesinde, Kürt sorunu ve terörle ilgili bir makale dikkat çekiyor. Makalenin yazarı, insan hakları ve demokrasi konularında araştırmalar yapan Didem Çakmaklı... Çakmaklı, Türkiye’nin PKK terörünü yok etmek için Kürtlere daha fazla hak tanıması gerektiğini savunuyor ve şu görüşlere yer veriyor:

"Türkiye’nin kısa vadede atacağı diplomatik ve askeri adımlardan bağımsız olarak PKK, bir tehdit olmaya devam edecektir. Toplam nüfusun %20’sini oluşturmalarına rağmen, Kürtlerin, siyasi ve sosyal hakları hala baskı altında; Kürt kültürünün yansıtılması ayrılıkçılık olarak görülüyor. Oysa, Kürt meselesi ile PKK meselesi her ne kadar birbiriyle aynı gibi gösterilse de aslında çok farklı iki ayrı meseledir. Kürtlere tanınan siyasi, ekonomik ve sosyal haklar arttıkça, onların da PKK gibi aşırı uçlardaki örgütlerle işbirliği ve sempatisi azalacaktır."

New York Times gazetesi, terör zanlısı olarak Amerika’da gözaltına alındıktan sonra teslim edildiği Suriye’de işkence gören Kanada vatandaşı Mahir Arar’ın durumunu gündeme taşıyor. Suçsuzluğu anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Arar’ın yargıya başvurduğunu hatırlatan gazete, Bush yönetiminin davayı engellemeye çalıştığını belirtiyor.

"Amerika, yine, bir sanığın sorgulanmasını, işkence yapmakla bilinen bir ülkeye devretti. Şimdi, üç kişilik Temyiz Mahkemesi heyeti, Bush yönetiminin isteğine uyarak, Arar’ın davasını reddedip etmeyeceği konusunda karar verecek. Arar, bu davada adalet istemekte son derece haklı. Ancak burada söz konusu olan sadece bir kişinin adalet isteği değil. Temyiz Mahkemesi, adalet açısından önemli bir karara imza atabilir ve işkencecilerden hesap sorulmasının yolunu açabilir."

Los Angeles Times gazetesi, Irak’ta Amerika’nın desteğiyle oluşturulan Uyanış Hareketi’nin Şii ve Sünnileri, El Kaide’ye karşı birleştirdiğini yazıyor. Gazetenin haberine göre, düşük bir ücret karşılığında kendi mahallelerini korumak için harekete geçen bu grubun üyeleri, güvenliğin sağlanmasında ciddi başarılar sağlıyor.

"Uyanış hareketinde 70 bin Iraklı erkek yer alıyor. Kendi yandaşlarını El Kaide’ye karşı harekete geçiren Sünni şeyhlerin başlattığı bu harekete katılan Şiilerin sayısı da hızla artıyor. Amerikalı komutanlar, bu hareketin mezhep ayrımını ortadan kaldırmak konusunda hükümetten daha başarılı olduğu düşüncesinde. Hareket üyeleri ayda 100 ila 125 dolar alıyor. Sünni ve Şii şeyhler, bir ayrımcılık yapıldığı düşüncesine yer vermemek için farklı aşiret ve mezheplerden gelenler arasında bir denge oluşturduklarını söylüyorlar. Görev alan muhafızlar ise, kendileri açısından paranın önemli olmadığını belirtiyorlar."

USA Today gazetesi, Amerika’da siyahlar arasındaki yoksullaşmanın giderek hız kazandığına dikkat çekiyor. Gazete, bu durumun Amerikan toplum yapısı üzerinde onarılması zor yaralar açacağı yorumunda bulunuyor.

"Eldeki veriler, siyah orta sınıfın çökmekte olduğunu gösteriyor. Hem siyahlar açısından hem de toplumun bütünü açısından, bu olumsuz gelişmeyi göz ardı etmek mümkün değil. Yapılan kamuoyu yoklamaları da siyahlar arasındaki kötümserliğin giderek yayıldığına işaret ediyor. Amerika’da ırklar arasındaki eşitliğin gelişmesi ve siyahların kişisel başarıları nasıl bütün Amerikalıların göğsünü kabarttıysa, siyah orta sınıfların alarm veren durumu da aynı şekilde bütün Amerikalıları yakından ilgilendiriyor."

XS
SM
MD
LG