Erişilebilirlik

'Ekonomik Reformlara Devam Edilmeli'


Uluslararası Para Fonu İMF, Türkiye’ye, ekonomik reform sürecine daha çok önem vermesi çağrısında bulundu. İMF, bugün, stand-by anlaşması uyarınca yapılan altıncı değerlendirme raporunu yayınladı. Türkiye’nin 2001 yılındaki ekonomik krizden bu yana sağladığı ilerlemelerin sıralandığı raporda, enflasyondaki düşüşün devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Para Fonu’nun altıncı dönem değerlendirme raporuna göre, Türkiye, üretimle tüketim arasındaki uçurumu kapattı, kamu borçlanmasını azalttı, ekonomik kurumları güçlendirdi, yapısal reformlarda ilerleme kaydetti ve finans piyasalarını normalleştirdi.

Uluslararası Para Fonu Türkiye direktörü Lorenzo Giorgianni, bütçe açığını finanse etmek ve büyüme potansiyelini desteklemek için yabancı sermeye girişinin devam etmesi gerektiğini, bunun için de Türkiye’nin reformlara devam ederek mali disiplini sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

İMF; Türkiye’nin 2001 ekonomik krizinden bu yana disiplin içinde finans politikaları uyguladığını belirterek, siyasi istikrar ve küresel olumlu havanın da bu iyileşmeye katkıda bulunduğunu bildirdi. Tek haneli rakamlara inmesine rağmen enflasyonun Batılı ülkelere oranla hala yüksek olduğu kaydedilen raporda, hızlı büyümeye bağlı yeni risklere de dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca, büyüme ve kişi başına düşen gelirde Avrupa Birliği düzeyine çıkılabilmesi için işsizlik, kayıt dışı ekonomi ve para piyasalarındaki bazı yetersizliklerin giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İMF raporu, bu yıl büyümenin yüzde beş civarında olacağı, gelecek yılsa bu oranın artacağı tahmininde bulunuyor. Ekonomik faaliyetlerin giderek daha az iç piyasalara bağımlı hale geldiği kaydedilen raporda, uygulanan makro ekonomik politikalar, siyasi istikrar ve yapısal reformların hızına göre büyümenin uzun dönemde yüzde 5 ila 7 arasında seyretmesini öngörülüyor.

Uluslararası Para Fonu uzmanlarının hazırladığı raporda piyasalarda güvenin korunması ve enflasyonun düşürülmesi sürecinde harcamaların kontrol altına alınması gerektiği de belirtildi ve Gayri Safi Milli Hasıladaki artış hedefi olarak yüzde 6 buçuk gösterildi.

Raporda istihdam ve para transferlerinde büyümeyi cesaretlendirecek vergi indirimleri; borçlanmanın azaltılması, sosyal güvenlik reformu, elektrik ve bankacılık sektörlerinde özelleştirmeye ağırlık verilmesi de istendi.

XS
SM
MD
LG