Erişilebilirlik

Türkiye'de Antibiyotik Tehlikesi


Son yıllarda yapılan araştırmalar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasının tedavide ciddi sorunlar yaratmaya başladığını gösteriyor.

Antibiyotiklere karşı direncin çok yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye.

Uzmanlara göre bunun başlıca nedeni antibiyotiklerin eczanelerden istenildiği zaman alınması, kolay ulaşılabilir olması, kontrolsüz ve yanlış kullanılması.

Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojisi Anabilim Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Dr. Ferda Tunçkanat, konuk olduğu Alo Washington programında antibiyotiklerle ilgili araştırmaları anlattı ve tavsiyelerde bulundu.

Bölümün tarihi:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın çekirdeğini 1957'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş olan Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Mikrobiyoloji Laboratuvarları oluşturmaktadır.

Bu laboratuvarların kurucusu Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu ve Prof. Dr. Muvaffak Akman'dır. Çocuk Hastanesinin 1963'te Tıp Fakültesi haline dönmesiyle Mikrobiyoloji Laboratuvarının statüsü değişmiş ve gerekli yapılanmasını tamamlayarak Hacettepe Üniversitesinin kurulmasına paralel olarak Eylül 1968'de Mikrobiyoloji Enstitüsü resmen kurulmuştur.
Bu enstitüye bağlı Bakteriyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Bakteri Genetiği, Mikoloji ve İmmünoloji Laboratuvarları zaman içinde faaliyete geçmiştir.
1980 yılında YÖK yasasının yürürlüğe girmesiyle enstitünün adı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adını almıştır.

Daha fazla bilgi için: www.mikrobiyoloji.hacettepe.edu.tr

XS
SM
MD
LG