Erişilebilirlik

Dini Özgürlükler Raporu


Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2007 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dini özgürlükleri koruduğu ve hükümetin buna saygılı olduğu; ancak bazı sınırlamaların bulunduğu yazıyor.

Raporda, Müslümanlar ve diğer dinlere mensup kişiler üzerinde bazı sınırlamaların olduğu ve Müslümanlara üniversiteler dahil olmak üzere devlet dairelerinde kısıtlama uygulandığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı raporunda, toplumsal ayrımcılık ve taciz, Müslüman olmayan gruplara yönelik saldırı ve tehdit olaylarına rastlandığı; ve bunun baskı oluşturarak dini özgürlükleri kısıtladığı yorumu yapıldı. Raporda, kendi dinini yaymak isteyenler üzerinde - sıkça olmamakla beraber - bazı kısıtlamalar uygulandığı belirtildi. Raporda, Hristiyan örgültere göre, Türkiye'de 1100 Hristiyan misyonerin faaliyet gösterdiği yazıyor.

Raporda Hükümetin "İslamcı köktendinciliğe" karşı çıktığı ve "türban yasağının" sürdüğü dile getiriliyor.

Raporda, azınlık grupların, ayrımcılığa maruz kaldığı ve kamu sektöründen dışlandıklarını ileri sürdükleri; İslamcı kesimin de Yahudi karşıtı (anti-semitik) söylemini sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı raporunda, din değiştirenler üzerinde baskı oluşturulduğu uyarısında bulunuluyor.

Dışişleri Bakanlığı raporunda dini azınlıkların mal edinme hakkına geniş yer ayrılıyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden açılması çabalarının “sonuçsuz kaldığı” belirtiliyor.

Alevilerin Cem Evi açmak istediklerinde engellemeyle karşılaştıkları; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilerin bazı masraflarını karşılarken Cem Evleri’nin bazı masraflarını karşılamadığı yazıyor.

Bu arada, Türkiye’de zorunlu din dersi olduğu; tanınan azınlıkların din dersinden muaf olurken Alevilerin muaf tutulmadığı ve din derslerinde Sünni doktrinin öğretildiği ileri sürülüyor.

Raporda, Türkiye’de tarikatların ve camaatlerin yasak olmasına rağmen yaygın olduğu ve çok sayıda siyasetçinin bile tarikatlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Raporda, 18 Nisan’da Malatya'da üç Protestan’ın öldürüldüğü hatırlatılıyor ve azınlaklara yönelik tehdit, taciz ve saldırı olayları ayrıntılı bir şekilde sıralanıyor.

Raporda resmi kaynaklar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlere dayandırılarak verilen istatiklerde, Türkiye'de 65 bin Ermeni Ortodoks; 23 bin Yahudi; 4 bin Rum Ortodoks olduğu belirtiliyor. Türkiye'de bu grupların Lozan Antlaşması uyarınca "gayri-Müslim azınlıklar" olarak tanındığı; ancak bu tanınmanın dini liderlerik organlarını kapsamadığı belirtiliyor. Rapora göre, ayrıca, Türkiye'de 10 bin Bahai; 15 bin Süryani; 5 bin Yezidi; 3300 Yehova Şahidi; 3 bin Protestan; ve sayıları tam olarak bilinmeyen Bulgar, Kıldani, Nesturi, Gürcü, Katolik ve Maruni Hristiyan bulunuyor. Verilen istatistiklere göre, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de 15-20 milyon Alevi var.

XS
SM
MD
LG