Erişilebilirlik

60. Hükümetin Programı Açıklandı


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60. Hükümetin Programını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda açıkladı. Güven oylaması 5 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

76 sayfalık hükümet programını okuyan Başbakan Erdoğan sözlerine “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugüne kadar ülkemize, milletimize hizmeti geçen bütün devlet ve siyaset adamlarına teşekkürü borç biliyorum” diyerek başladı.

Erdoğan, “Türkiye artık kalkışa hazır hale gelmiştir. Bu programda öngördüğümüz dönem sonu hedefleriyle, Türkiye’yi bu kritik eşikten geçirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Açıklayacağım program, istikrar zemininde ilerleyen ekonomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir ‘sıçrama dönemi’ programıdır” diye konuştu.

Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyledi ve “Anayasamızın değişmez hükümleri ile belirlenmiş olan bu nitelikler bir bütüntür ve Cumhuriyetimizin temel değerleridir” dedi.

Sivil Anayasa

Erdoğan, hükümet programında sivil anayasa hazırlanmasına yer verdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, ülkemiz sivil bir uzlaşma anayasasını hak etmektedir. Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına almalıdır. Yeni anayasa, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanmalıdır."

Özgürlükler Savunulacak

Erdoğan, temel hak ve özgürlüklerin savunulacağını; gözaltında işkence, kaybolma gibi olaylara tahammül edilmeyeceğini vurguladı.

Basın Özgürlüğü

Başbakan basın özgürlüğü konusunda şunları kaydetti: “Hükümet medyanın bağımsızlığına önem vermekte, bireylerin doğru habere ulaşma hakkını, güçlü bir demokratik kültürün oluşması için birinci şart olarak görmektedir. Şeffaf bir yönetim, ancak bağımsız, tarafsız ve sorumlu bir medya ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımların atılacak.”

Demokratikleşme

Hükümet programında demokratikleşme sürecine vurgu yapan Başbakan, şunları söyledi: “Milletimizin demokrasi ve güvenlik taleplerini eşzamanlı olarak ve birbirini tamamlar bir şekilde karşılamak, ana hedefimizdir. Gerçek anlamda huzur ve güvenlik, özgürlüğün ve adaletin tam anlamıyla yaşandığı bir toplumda mümkündür. Ulusal güvenliğimize kast edecek her türlü oluşuma karşı tavizsiz tutumumuz kararlılıkla sürecektir.”

Terörle Mücadele

Terörle mücadeleye önem verileceğini; terörün kaynağının kurutulacağını belirten Başbakan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi: “Atatürk’ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine uygun olarak, hem milli savunma sanayimizi güçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiş, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyacının zamanında karşılanmasına öncelik verilmiştir."

Ekonomik İstikrar

Erdoğan ekonomik istikrarın ve mali disiplinin sürdürülmesine önem verileceğini belirtti. Erdoğan, "Ekonomideki başarının temeli, yarattığımız güven ortamıdır. Avrupa Birliği hedefi, ekonomimizi güçlü bir çerçeveye oturtuyor" dedi.

Başbakan Erdoğan ayrıca, yolsuzlukla mücadele; reformların devamı, istihdamın arttırılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinde çağdaşlaşma gibi hedefler gösterdi.

Erdoğan “Bağımsız ve tarafsız yargı, adaleti sağlamanın ön şartıdır” diye konuştu.

Dış Politika

Kıbrıs konusunda Başbakan Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refahının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda uluslararası etkinliğinin artırılması ve Doğu Akdeniz’deki denge ve istikrarın korunması, Türkiye’nin Kıbrıs politikasının iki ana stratejik hedefini oluşturmaktadır.”

Erdoğan, Irak konusunda, “Türkiye için Irak’ın güvenlik ve istikrarı sadece komşu bir ülke olarak değil, Türkiye’nin güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi. Kerkük konusuna da değinen Erdoğan, “Kerkük meselesinin bütün etnik ve mezhebi unsurların katılımıyla hakkaniyet ilkelerine dayalı bir çözüme kavuşturulması öncelikli gündem maddelerimizden birini oluşturmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

PKK terör örgütünün kuzey Irak’ta varlığını sürmesi konusunda, Başbakan, “Irak’ta istikrarsızlıktan beslenen terör tehdidine karşı da her türlü tedbiri en etkin bir şekilde alacağız. Hiçbir komşu ülke toprağının ülkemize yönelik terörist eylemler için bir üs olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, "Hükümetimiz, AB katılım sürecini hem bir entegrasyon hem de Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlarını yükselten bir yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirmektedir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "ABD ile olan ittifakımızı, transatlantik ilişkilerin omurgasını oluşturan NATO içindeki etkin rolümüzü ve AB üyelik sürecimizi, ortak bir hedefin ana unsurları olarak görüyoruz” dedi.

XS
SM
MD
LG