Erişilebilirlik

10 Ağustos Basın Özetleri


USA Today İngiliz birliklerinin Basra’da güvenliği sağladıktan sonra denetimi Iraklılara devrettiğini ancak kentin yeniden kargaşaya sürüklendiğini hatırlatıyor. Gazete, Basra’daki deneyimler ışığında, Amerikan güçlerinin Bağdat’ta istikrarı sağlamakta başarı olsa bile kentin yeniden çatışmalara sahne olup olmayacağını sorguluyor:

"Bağdat’a yapılan askeri takviyenin amacı, iç savaşı ertelemek değil ulusal uzlaşmanın sağlanması ve sorumluluk sahibi bir hükümetin kurulması için uygun ortam hazırlamaktı. Oysa, zaten işlevsiz olan Bağdat’taki merkezi hükümet, her gün daha fazla kan kaybediyor. Basra’da yaşananlar, Bağdat’taki Amerikan birliklerinin çekilmesiyle birlikte aşiret kavgalarının yeniden başlayacağını gösteriyor. Bunu önleyecek kalıcı bir yol bulunmadığı sürece, istikrar düşüncesi çölde görülen bir serap olmaktan öteye gitmeyecektir."

Boston Globe Avrupa Birliği Komisyonunun dış ilişkilerden sorumlu eski komiseri Chriss Patten’ın Kosova’nın statüsüyle ilgili bir makalesine yer veriyor. Patent, Sırp hükümetinin Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıktığını belirtiyor ancak Kosovalı Arnavutları ikna edecek hiçbir politika üretmeye niyetli olmadığını da ekliyor:

"Kosovalı Arnavutlar, bağımsızlık dışında bir çözümü kabul etmiyorlar ve Sırp hükümeti de buna yanaşmıyor. Dolayısıyla yeni Avrupa Birliği planı da Birleşmiş Milletler temsilcisi Marti Ahtisaari’den farklı bir sonuç elde edemeyecektir. Yani taraflar arasında bir anlaşmazlık ve konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne havale edilmesi dışında bir yol bulamayacaktır. Kosova halkının, bir zamanlar kendisini yok etmeye çalışan bir devletten ayrılma isteği ile Belgrat’ın gerçekçi bir alternatif sunmuyor oluşu bir arada düşünüldüğünde, uluslararası toplumun Kosova’ya bağımsızlık vermekten başka bir seçeneği yoktur"

Los Angeles Times Amerikan dışişleri bakanı Condoleezza Rice’ın Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref’e açtığı telefonlar, bu ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini önlediğini bildiriyor. Ancak gazete, Pakistan’da kalıcı bir istikrarın sağlanması için adil ve serbest bir seçime gidilmesinin şart olduğunu savunuyor:

"Hiçbir anti terör operasyonu halk desteği olmadan başarıya ulaşamaz. Özellikle de Pakistan’da sağlam dayanakları olan aşırı İslamcılık gibi siyasi açıdan hassasiyet taşıyan bir rakiple mücadele ederken halk desteği hayati bir önem taşır. Bush yönetimi, Müşerref’in yerine radikal İslamcıların işbaşına gelmesinden ve bu ülkenin nükleer silahlarını denetim altına almasından endişe ediyor. Ancak, Rice’ın Müşerref’e açtığı telefon, Washington’un sonunda Pakistan halkının demokrasi özlemini göz ardı etmekten vazgeçtiği yönünde verilmiş önemli bir mesajdır."

New York Times petrol yerine etanol kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, Amerika’nın tarım yapısının da değişeceğini vurguluyor. Tarım arazilerinin değer kazandığını belirten gazete, spekülatörlerin de çiftçileri istismar etmeye başladığını yazıyor:

"Etanol kullanımının yaygınlaşması, tarımdaki eşitsizliği de artırıyor. Mısır fiyatlarındaki artıştan herkes eşit biçimde yararlanmıyor. Büyük ve zengin çitçiler ile sektör dışından gelen yatırımcılar, küçük çiftçileri eziyor. Ürün çeşitliğini azaltıyor ve küçük çiftlikleri öldürüyor. Böyle giderse, çiftçiler tarım arazilerinin mülkiyetini kaybedecek ve bu araziler enerji ve ziraat sektörünün dev şirketlerine geçecek."

XS
SM
MD
LG