Erişilebilirlik

Birleşmiş Milletler'den 'Nüfus' Uyarısı


Her yıl Temmuz ayına raslayan Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Günü’nde, yerküredeki göç ve nüfusun yarattığı sorunlara dikkat çekilir. Bu yıl örgütün hazırladığı rapor, dünyayı bekleyen aşırı nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkacak sorunlar tek tek sıralandı.

Örgütün raporunda verilen istatistikler göz korkutucu. 2008 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlası yani 3 milyar 300 milyondan fazla insan kentlerde yaşıyor olacak. 2030’da ise bu rakamın 5 milyarı aşması bekleniyor. Bu süre içinde Afrika ve Asya’daki kentlerin nüfusu iki katına çıkacak.

Rapora göre kentsel nüfusun büyük oranı yine yoksul insanlardan oluşacak.Varoşlarda yaşayanların yüzde 90’ı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke vatandaşları olmayı sürdürecek. En fazla varoş, başta Güney Asya olmak üzere, Doğu Asya, Orta Afrika ve Latin Amerika’da görülecek. BM Nüfus Fonu’ndan Thoraya Obaid, siyasetçileri ve yetkilileri kentsel alanlarda gerekli çevre düzenlemesini yapmaları konusunda uyarıyor. Yetkili, 'Böylece güzel konutların inşa edildiği; varoşa dönüşmeyen, yaşayanlar için altyapı ve sosyal hizmetlerin götürüldüğü yerleşim alanları kurulabilir.' diye konusuyor.

Lawrence Smith merkezi Washington DC’de bulunan ve hızlı nüfus artışı konusunda çalışmalar yapan Nüfus Enstitüsü’nün başkanı. Smith sorunun önemli bir kısmının, gelişmekte olan ülkelerde genç nüfusun üretime katılması için gerekli olan eğitim programlarının kurulamaması olduğunu belirtiyor. Smith, 'Yatırımların yapıldığı, insanların istihdam edilebileceği büyük fabrikalar ve tesisler de kursanız, bu insanları üretime kaydırabilmek için onlara eğitim ve gerekli mesleki bilgileri vermelisiniz. Aksi halde yine oldukları yerde sayar, verimsiz kalırlar. Eğer bu tür programlar açılmaz gidebilecekleri bir yer olmaz.' diyor.

Bir diğer önemli sorun da kadın ve çocuklar için eğitim, sağlık gibi hizmetlerin iyileştirilmesi. Bu nedenle Birleşmiş Milletler bu yıl Nüfus Gününde erkekleri kadın doğum sağlığıyla ilgilenmeye çağırıyor. Lawrence Smith'e göre, bir erkek ne kadar bebeğinin bakımıyla ya da karısının sağlığıyla ilgilenir, bunları ne kadar yakından görürse, o kadar aile birliğine önem verir.

Birçok ülkede çocuk yetiştirilirken kadının erkeğe oranla 7 kat daha fazla çalıştığını söyleyen Smith, 'Bu kadınlar dünyadaki işin üçte ikisini üslense de toplam gelirin ancak yüzde 10’una sahipler. Zenginliğin ise sadece yüzde 1’ine' diye konuşuyor.

Ayrıca Smith, az gelişmiş ülkelerde, kadınlarin aile planlaması konusunda bilinçlendikçe erkeklerden daha fazla saygı göreceğine inaniyor.

Birleşmiş Milletler’in nüfus raporu, yetkilileri bir an önce planlarını yaparak hızlı nüfus artışına karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor. Bu planlar arasında yoksulların barınma ve diğer ihtiyaçlarıyla çevre sorunları ve kent sakinlerine hali hazırda sağlanan hizmetlerin aksamaması öncelik taşıyor.

XS
SM
MD
LG