Erişilebilirlik

Berlin'de Dünya 5. Öğretmenler Kurultayı


Eğitimde fırsat eşitliğini ve eğitim hakkı sadece azgelişmiş toplumlarda değil, gelişmiş toplumlarda da en çok üzerinde durulan konuların başında geliyor. Eğitim çevreleri eşit eğitimim bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar gözönünde tutulmadığı sürece gerçekleştirilemeyeceğini savunuyor. Bu konu ve eğitmenlerin diğer sorunları şu sıralar Berlin’de gerçekleşen 5. Dünya Öğretmenler Kurultayı’nda masaya yatırılıyor.

160 ülkeden 300’e yakın üye eğitimci kuruluşunun çatı örgütü World Education Conference tarafından organize edilen ve beşinci kez gerçekleşen öğretmenlerin bu dünya çapındaki buluşmasına 1500 eğitmen katılıyor.

Konferansın ağırlıklı konusu eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği. Konferansın açılışında bir konuşma yapan Federal Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, eğitimde başarı düzeylerinin ve kalitenin ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiğine işaret ederek, eğitimin bir şans unsuru değil, bir temel hak olduğuna vurgu yaptı ve tüm çalışmaların bu şekilde algılanmasını talep etti. Konferans ve sunumlarda dile getirilen en önemli sorunlar arasında, bilgilenme çağının olanaklarına rağmen düşen eğitim seviyesi, eğitime ayrılan bütçelerin azaltılması, öğretmenlerin motivasyonlarını kaybetmeleri ve okulda şiddet yer alıyor.

Türkiye adına Dünya Öğretmenler Konferansı’na katılan Eğitim-Sen Genel Başkanı Allaadin Dinçer’de Türkiye`deki eğitim sektöründe yaşanan eşitsizliğin dünya geneliyle kıyaslandığında çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Bunun nedenini ise serbest piyasa ekonomisinin yarattığı adaletsiz gelir dağılımına ve kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesine bağladı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli atılımlarından biri olarak tanımlanan Köy Enstitüleri’ne de değinen Dinçer, köy enstitülerini örnek alarak, kent enstitüleri adı altında bir projenin gündeme geldiğini belirtti.

Konferansa katılanların ortak bildirisinde ise, başta G8 ülkeleri olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin ortak hareket ederek Afrika’ya yönelik eiğitim yardım kampanyası başlatmaları talep edildi.

XS
SM
MD
LG