Erişilebilirlik

AB Irkçılık Karşıtı Kararda Uzlaştı


Avrupa Birliği içişleri ve adalet bakanları ırkçılık ve yabancı düşmanlığını Avrupa çapında cezalandırmayı amaçlayan çerçeve karar konusunda uzlaşıya vardılar. Birlik genelinde asgari düzeyde standart oluşturmayı amaçlayan çerçeve karar, 2001’den bu yana masada olmasına karşın üye ülkeler arasındaki farklı görüşler nedeniyle bir türlü hayata geçirilemiyordu.

Çerçeve karar etnik, dini ve milli gruplara yönelik şiddet çağrısının yanı sıra soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkar edilmesi gibi durumları da cezai yaptırım kapsamına almayı öngörmesi nedeniyle tartışma yaratıyor. Öngörülen ceza ise 1 ile 3 yıl arasında hapis olarak belirlenmiş durumda. Varılan uzlaşı fikirlerden çok eylem unsuru üzerine kurulmasıyla dikkat çekiyor. Başka bir deyişle ceza için ifadenin şiddet ve nefrete tahrik unsuru taşıması gerekiyor.

Soykırım konusunda kararda iki önemli belgeye atıf yapılıyor. Bunlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle Nuremberg Mahkemesi’nin tüzükleri. Bu belgelerde yer alan soykırım tanımıyla Türkiye’nin taraf olduğu ve atıf yapılmasını önerdiği 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme Sözleşmesi’ndeki tanım aynı. Ankara’nın rahatsız olduğu önemli noktalardan birini, Birleşmiş Milletler belgesinde soykırım konusunda uzman bir uluslararası mahkemenin karar alabileceği atfının yer almasına karşın Avrupa Birliği kararında herhangi bir ulusal ya da uluslararası mahkemeye yetki verilmesi oluşturuyor.

Alman yetkililer ise kararın Türkiye ve özellikle de Türk basını tarafından yanlış yorumlandığı görüşündeler. Almanya, bu kararın kesinlikle Ermeni konusunu kapsamadığı görüşünde. Üye ülkelerin Ermeni sorunu konusunda attıkları adımların ise Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen çerçeve karardan ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüş ağır basıyor. Avrupa Birliği diplomatları kararın son derece dikkatli ve sadece Yahudi soykırmı ile Ruanda’daki soykırımı kapsayacak şekilde kaleme alındığının altını çiziyorlar. Yahudi soykırımını inkar şu an için 9 Avrupa Birliği ülkesinde yasak. Irkçılıkla mücadele örgütleri kabul edilen kararın zayıf bir söylem benimsediğini, bu noktadan hareketle üye ülkelerin yasalarını değiştirme yoluna gitmeyecekleri görüşünü savunuyorlar.

Toplantıda en fazla sorunu ise Baltık ülkeleri çıkardı. Sorunun temelinde ise bu ülkelerin Stalin dönemi suçlarını da metne dahil etme yönündeki talepleri yatıyordu. Ancak bu taleplerin diğer ülkeler tarafından soğuk karşılanması üzerine bir orta yol bulundu. Buna göre Avrupa Birliği Komisyonu önümüzdeki dönemde bir Baltık ülkesinde Nazi ve Stalin döneminde yaşananlarla ilgili bir konferans düzenleyecek.

XS
SM
MD
LG