Erişilebilirlik

4 Nisan Amerikan Basınından Özetler


Washington Post, Mısır ve Cezayir’de ordunun siyasetteki belirleyici rolünün hala sürdüğünü, ancak Türkiye’de AKP hükümetinin sistematik bir biçimde ordunun siyasetteki etkisini azalttığını belirtiyor. Dış İlişkiler Konseyi’nden yazar Steven A. Cook’un kaleme aldığı makalede, Türkiye’de demokrasinin gelişmesinde Avrupa Birliği’nin doğrudan etkisi olduğu da vurgulanıyor.

"Türkiye’nin Avrupa Birliği deneyiminden Amerika’nın çıkartması gereken ders çok net: Bazı Arap aydınların ve eylemcilerin protestolarına rağmen, dış güçler siyasi değişimde yardımcı ve hatta belirleyici olabilirler. Ancak Amerika’nın, Arap dünyasındaki siyasi değişimi güç kullanarak veya cezalandırma yöntemiyle sağlaması mümkün görünmüyor. Türkiye’nin askerlerin egemenliğindeki yarı otoriter bir siyasi sistemden, gelişmekte olan bir demokrasiye geçmesi zor yoluyla değil, teşviklerle gerçekleşti."

Boston Globe, İran’ın tutukladığı 15 İngiliz askerini bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalıştığını öne sürüyor. Bu yöndeki girişimlerin Batı kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirten gazete, İngiltere’nin bu krizde örnek bir tavır sergilediğini savunuyor.

"İngiliz yetkililer, hata yaptıklarını kabul ederek özür dilemeye yanaşmadılar ancak krizi tırmandırmak istemediklerini net bir biçimde göstererek, Tahran’daki veya Washington’daki sertlik yanlılarının elini güçlendirmekten de kaçındılar. Tony Blair hükümeti, şu ana kadar kararlı ve sabırlı bir politika izledi. İngiltere’nin kışkırtmalara kapılarak, sertlik yanlılarını güçlendirecek aşırı bir tepki göstermemesinden ders çıkartılması gerekiyor."

USA Today Amerika’nın terörle mücadelede Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref’e çok fazla güvenmesinin, Amerika’nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğu görüşünde. Gazete, Müşerref’in kendi iktidarını sürdürmek için, Pakistan topraklarında Taliban ve El Kaide’ye barınma imkanı sağlayan aşiretlere göz yumduğunu kaydediyor.

"Amerika, Pakistan’ın teröristler için daha az elverişli bir ülke olmasını hedeflemelidir. Bu da, Pakistan halkı için daha fazla fırsat yaratılmasını öngören uzun vadeli bir stratejiyi gerektiriyor. Komşu ülke Hindistan, bu açıdan örnek bir model oluşturuyor. Hindistan’da eğitim ve demokrasi, teknolojik beceriye ve parlak bir geleceğe sahip bir orta sınıf oluşturulmasını sağladı. Müşerref’in de önüne bazı hedefler konmalıdır. Medreselerin üzerine gitmesini sağlamak ve belki de alternatif okullar kurulmasına destek vermek, ilk hedef olabilir. Yapılması gereken şey, Müşerref’in uydurduğu korkunç masallara inanmak değil, bazı adımlar atmasını sağlamaktır."

Christian Science Monitor Kongre’ye Güney Kore’yle imzalanan serbest ticaret anlaşmasını onaylaması çağrısında bulunuyor. Gazete, Kongrede öne çıkan korumacı anlayışın, hem Amerikan ekonomisine hem de dünya ticaretine zarar vereceği görüşünü savunuyor.

"Asya, dünya nüfusunun yarısını barındırıyor ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerine sahip. Amerika’nın, Asya’daki diğer ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalaması için Güney Kore’yle yapılan serbest ticaret anlaşmasına ihtiyacı var. Amerikan firmalarının Asya ülkeleriyle rekabete açılması, bu firmaların Asya mallarıyla Amerikan pazarında daha iyi rekabet etmesine de yardımcı olacaktır. Amerika’daki refahın artması için, Kongre’nin bu anlaşmayı onaylaması gerekiyor."

XS
SM
MD
LG