Erişilebilirlik

12 Mart Amerikan Basınından Özetler


Rusya'da gazeteci İvan Safranov’un bir binanın beşinci katından düşerek ölmesinin yankıları sürüyor. Rusya’da daha önce de Putin karşıtı bir çok gazetecinin öldüğünü hatırlatan Boston Globe, Safranov’un ölmeden önce Suriye ve İran’a satılan silahlarla ilgili bir araştırma yaptığını belirtiyor:

“Safranov’un yaşadıkları özgür bir toplum ile özgür basın arasındaki kopmaz bağı ve otoriter rejimlerin basın özgürlüğüne niçin tahammül edemediğini çok iyi gösteriyor. Kremlin’deki yetkililer, Suriye ve İran’a silah satışıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Çünkü, dünyanın göstereceği tepkiden çekiniyorlar. Ayrıca böyle bir haber, Putin’in yakın çevresindeki eski KGB ajanlarının siyasi güçlerini kendi çıkarları için nasıl kullandıklarına ilişkin yeni bir örnek olacaktı."

Washington Post gazetesi Pakistan’ın sürgünde yaşayan eski başbakanı Benazir Butto’nun bir makalesine yer veriyor. Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref’in Taleban ve El Kaide’ye karşı yeterli önlem almadığı için büyük baskı altında olduğunu hatırlatan Butto, Batıyı, Müşerref’e verdiği destekten dolayı eleştiriyor:

“Batı, Pakistan’la olan ilişkilerinde dar görüşlü hareket etti. Amerika, baskıcı ve totaliter rejimlerle yakın ilişkiye girdiğinde, kendi temel demokratik ilkelerini de reddetmiş oluyor. Müşerref gibi diktatörler, bireysel hak ve özgürlükleri bastırarak, toplumun en aşırı unsurlarını güçlendiriyorlar. Kendilerini başka türlü ifade edemeyen baskı altındaki vatandaşlar da, genellikle aşırı uçlara ve köktendinci akımlara yöneliyorlar. Pakistan’da aşırı uçları etkisizleştirmek için en doğru yol, serbest, adil, saydam ve uluslararası denetime açık bir seçimle, yeniden demokrasiye geçmektir."

Christian Science Monitor gazetesi Sudan’ın Darfur bölgesinde soykırımın hala devam ettiğini yazıyor ve bölgedeki yardım kuruluşlarının yaklaşık iki milyon kişiye hizmet vermeye çalıştığını belirtiyor. Ancak gazete, yardım kuruluşlarının da büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor:

"Geçen yıl, yardım kuruluşlarına yönelik saldırılar iki katına çıkarak BİN 800’ü bulurken, 10’u aşkın yardım çalışanı da öldürüldü. Yağmalanan araç sayısı daha da arttı. İki büyük insani yardım kuruluşu bölgeden çekildi. Amerika’nın özel temsilcisi Andrew Natsios’a göre, Sudan hükümeti seyahat izinlerini ve araç-gereç naklini geciktirerek yardım çalışmalarını sekteye uğratıyor. Bu kuruluşların yaptıkları fedakarlık uluslararası toplumdan daha fazla mali ve lojistik desteği hak ediyor."

Los Angeles Times gazetesi Kongrede çoğunluğa geçen Demokrat Partinin Irak’tan 2008’de çekilme planını eleştiriyor. Gazete, Demokratların daha sorumlu bir politika izlemelerini istiyor:

"Kongre, zaten kötü giden bu savaşta, Bush’un durumu iyileştirme çabalarını engellememelidir. Başkanın Sünniler, Şiiler ve Kürtlerle; Suriyeliler, İranlılar ve Türklerle tehdit ve pazarlık gücünü kullanacak zamana ihtiyacı var. Kongre, Amerika’nın Irak’taki politikasına ilişkin görüşünü, bu savaşın sonsuza kadar sürmemesi gerektiğini ifade edecek başka biçimler bulabilir. Ama böylesine kritik bir dönemde başkanın manevra alanını sınırlandırmamalıdır."

XS
SM
MD
LG